Uždarytas konsulatas Sankt Peterburge trikdys vizų operacijas
Mask­vos spren­di­mas už­da­ry­ti JAV ge­ne­ra­li­nį kon­su­la­tą Sankt Pe­ter­bur­ge da­rys įta­ką vi­zų ir kon­su­li­nėms ope­ra­ci­joms Ru­si­jo­je, par­eiš­kė JAV Vals­ty­bės de­par­ta­men­to at­sto­vė spau­dai Heat­her Nauert.

„Be abejo, tai darys įtaką vizos operacijoms ir konsulinei veiklai“, – sakė ji žurnalistams.

H. Nauert priminė, kad konsulatas aptarnaudavo Rusijos piliečius – išduodavo jiems JAV vizų ir teikdavo konsultacijų.

„Kai esame priversti uždaryti mūsų objektus ir mažinti darbuotų skaičių, turime mažiau žmonių, galinčių atsakyti į šiuos klausimus“, – pabrėžė jis.

„Mūsų pagrindiniu prioritetu turi būti – kalbant tiek apie (Rusiją), tiek apie bet kurią kitą šalį – aptarnauti JAV piliečius. Taigi, galėsime dirbti, teikdami pagalbą JAV piliečiams. (Konsulato uždarymas), be abejo, apsunkins mūsų galimybes šioje srityje, tačiau tai tebėra mūsų prioritetas“, – pridūrė Valstybės departamento atstovė.

Vienam žurnalistui paklausus, kodėl Kremlius nusprendė uždaryti būtent Sankt Peterburgo konsulatą, H. Nauert pareiškė: „Negaliu atsakyti į šį klausimą. Jums reikėtų paklausti Rusijos, kodėl jie pasirinko būtent Sankt Peterburgą.“

„Nesiruošiu lyginti vieną su kitu“, – pareiškė ji, atsakydama į klausimą, ar generalinio konsulato uždarymas Sankt Peterburge tolygus konsulato uždarymui Sietle.