Už Vokietijos vairo – iki 2021-ųjų
Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel sek­ma­die­nį par­eiš­kė, kad pla­nuo­ja va­do­vau­ti sa­vo ša­lies vy­riau­sy­bei dar vie­ną ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­ją, nors au­ga jos par­tie­čių kon­ser­va­to­rių ne­pa­si­ten­ki­ni­mas dėl di­džiu­lių nuo­lai­dų, ku­rias ji pa­da­rė per de­ry­bas dėl koa­li­ci­jos su so­cial­de­mo­kra­tais.

Veteranė lyderė sakė, jog nepaisant prastų rinkimų rezultatų ir pagal naują koalicijos susitarimą prarastų pagrindinių ministerijų ji nesijaučia praradusi valdžios, ir teigė norinti prie didžiausios Europos ekonomikos vairo likti iki 2021-ųjų.

„Suprantu tą nusivylimą“, – sakė A. Merkel, tačiau pabrėžė, kad „natūraliai“ planuoja laikytis savo pažado vadovauti vyriausybei dar ketverius metus ir nenori užleisti vietos įpėdiniui iki kadencijos pabaigos.

„Esu žmogus, kuris laikosi savo pažadų“, – sakė ji visuomeniniam transliuotojui ZDF.

A. Merkel laimėjo rugsėjo 24-osios visuotinius rinkimus, tačiau per juos jai nepavyko užsitikrinti aiškios daugumos parlamente – iš dalies dėl to, kad prieš imigrantus nusistačiusi ultradešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ nuviliojo milijonus rinkėjų nuo kitų partijų.

Po ilgų ir sudėtingų derybų trečiadienį konservatyviajai A. Merkel Krikščionių demokratų sąjungai, jos partnerei Bavarijoje Krikščionių socialinei sąjungai ir Socialdemokratų partijai pavyko susitarti dėl naujos „didžiosios koalicijos“.

Vis dėlto socdemams pavyko išsikovoti didelių nuolaidų. Jie užsitikrino įtakingų finansų, užsienio reikalų, darbo, teisingumo ir aplinkos apsaugos ministrų portfelius, o Bavarijos partneriams atiteko vidaus reikalų ministro portfelis.

Finansų ministerijos, kuriai ilgą laiką vadovavo A. Merkel sąjungininkas ir uolus taupymo priemonių šalininkas Wolfgangas Schaeuble, perdavimas buvo „viena nuolaida per daug“, piktinosi įstatymų leidėjas Wolfgangas Bosbachas. Jo pasisakymas atspindėjo tarp konservatorių tvyrančias nuotaikas.

Susidūrusi su augančiu nepasitenkinimu savo partijoje, jos lyderė A. Merkel pasiryžo ginti su socialdemokratais sudarytą susitarimą. Galutinis koalicinis susitarimas dar turės būti patvirtintas 440 tūkst. socialdemokratų partijos narių.

Prarasti Finansų ministeriją buvo „skausminga“, pripažino kanclerė, tačiau pabrėžė, kad toks žingsnis buvo „priimtinas“, nes nesutikus su tokia sąlyga esą būtų sugriuvusios derybos ir grėstų pirmalaikiai rinkimai.

Norėdama įtikti partijos kritikams, kurie nori pamatyti aukščiausiuose postuose naujos kartos politikų, A. Merkel pareiškė, jog naujajame ministrų kabinete turėtų būti ne tik „vyresnių kaip 60 metų (politikų), bet ir jaunesnių“ konservatorių, kad atsiskleistų Krikščionių demokratų sąjungos viduje reiškiamų nuomonių įvairovė.