Unikali operacija: 300 Rusijos samdinių davė parodymus apie savo nusikalstamą veiklą
Ukrai­nos or­ga­ni­za­ci­jos „Mi­rot­vo­rec“ („Taik­da­rys“ – liet.) sa­va­no­riai su­kū­rė in­ter­ne­to sve­tai­nių tink­lą, ku­rio­se Ru­si­jos pri­va­čios ka­ri­nės kom­pa­ni­jos (PKK) „Vag­ner“ var­du sam­dy­da­vo smo­gi­kus. Į šiuos skel­bi­mus at­si­lie­pė dau­giau kaip trys šim­tai po­ten­cia­lių ka­ri­nių sam­di­nių. Kiek­vie­nas iš jų kal­bė­da­mas per „Sky­pe“ nuo­dug­niai „ga­li­miems darb­da­viams“ pa­sa­ko­jo apie sa­vo nusikaltimus

Apie tai socialinio tinklo „Facebook“ savo paskyroje pranešė Ukrainos deputatas Antonas Geraščenka. „Rusija eilinė kartą įrodė, kad yra teroristinė valstybė, – teigė jis. – Centro „Mirotvorec“ savanoriai surengė unikalią informacinę psichologinę operaciją ir dar kartą įrodė, kad Rusijoje terorizmas skatinamas valstybės lygiu. „Mirotvorec“ savanoriai sukūrė interneto svetainių tinklą, kuriose Rusijos PKK „Vagner“ vardu samdydavo smogikus tarnybai ukrainietiškame Donbase ir Kryme, Sirijoje, Afrikoje. Per pusantrų šio projekto veiklos metų, atsiliepė daugiau kaip 300 potencialių smogikų, jau turinčių žudymo ir kankinimo patirtį Ukrainos ir kitų valstybių teritorijose. Kiekvienas iš jų „interviu ėmėjams“ per „Skype“ pasakojo apie savo nusikaltimus, minėjo savo gaujų vadų ir kitų kovotojų pavardes.“

Ukrainos leidinys censor.net.ua pasakojo, kad į klausimą, ar yra pasiruošę už pinigus žudyti ir kankinti ukrianiečius, taip pat ir Krymo totorius, skambėjo vienas atsakymas: „Taip! Be abejo!“ Visi duomenys, gauti po tokių „darbo pokalbių“, papildė „Mirotvorec“ bazę tūkstančiais naujų vardų bei pavardžių Rusijos samdinių, smogikų ir teroristų, kovojusių įvairiuose pasaulio „karštuose taškuose“.

Šimtai valandų vaizdo įrašų, kuriuos šimtai Rusijos piliečių per „darbo pokalbį“ prisipažįsta padarę tūkstančius nusikaltimų, perduoti Ukrainos teisėtvarkos institucijoms priimti procesinius sprendimus ir operatyviniam darbui.

„Ši speciali operacija tapo dar vienu įrodymu, kad Rusija pažeidžia tarptautinę konvenciją dėl terorizmo finansavimo. Po to, kai medžiagą išanalizuos tyrėjai, dalis gautų įrodymų bus perduota Hagai ir papildys Ukrainos ieškinio prieš Rusiją įrodymų bazę“, – teigė A. Geraščenka.