Ukrainos vakarai Rusijai pateikė ultimatumą
Va­ka­rų Ukrai­no­je esan­čios Lvo­vo sri­ties ta­ry­ba tre­čia­die­nį pri­ta­rė siū­ly­mui užd­raus­ti re­gio­ne vi­sas kny­gas, dai­nas ir fil­mus ru­sų kal­ba.

Įstatymų leidėjai nubalsavo, kad būtų „įvestas moratoriumas viešam turinio rusų kalba transliavimui ir naudojimui“, kol Rusija išves visas savo pajėgas iš Ukrainos.

Kol kas nedetalizuojama, kaip bus įgyvendinamas toks draudimas.

Maskva 2014-aisiais aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį ir pradėjo remti prorusiškus separatistus šalies rytuose. Separatistų judėjimą itin skatino nerimas, kad naujoji Ukrainos vyriausybė imsis rusakalbių diskriminacijos.

Lvovas yra didžiausias miestas Vakarų Ukrainoje. Nors dauguma gyventojų kalba ukrainietiškai, rusų kalba irgi yra plačiai vartojama šiame mieste.