Ukrainos URM rekomenduoja šalies piliečiams vengti pavojingų kelionių į Rusiją
Ukrai­nos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja re­ko­men­duo­ja ša­lies pi­lie­čiams veng­ti ke­lio­nių į Ru­si­ją, nes iš ten ga­li ne­beg­rįž­ti prieš sa­vo va­lią.

„Ukrainiečių kelionė į Rusiją – neretai bilietas į vieną pusę. Tai patvirtina faktai. Taigi, ar verta rizikuota savo laisve bei sukelti kančių artimiesiems?“, – teigiama Ukrainos URM konsulinės tarnybos pranešime.

Ukrainos URM priminė Saugumo tarnybos perspėjimą: „Rusijos Federalinė saugumo tarnyba medžioja į Rusiją atvykusius Ukrainos piliečius, todėl kelionės į šalį-agresorę yra itin pavojingos“.

Paskutinėmis praėjusių metų dienomis Rusijos saugumiečiai Maskvoje sulaikė į Saratovą, pas seserį vykstantį Ukrainos pilietį, dalyvavusį kovose prieš prorusiškus separatistus Donbase. Po Ukrainos URM kreipimosi dėl šio incidento į Rusijos URM, oficialiai nepatvirtintais duomenimis, šis Ukrainos pilietis buvo paleistas ir grįžta namo.