Ukrainos prezidentas gina decentralizaciją
De­cen­tra­li­za­ci­ja ne­truk­do Ukrai­nos kaip uni­ta­ri­nės vals­ty­bės eg­zis­ta­vi­mui, šeš­ta­die­nį sa­kė ša­lies pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka.

„Decentralizacija yra kiekvieno piliečio galimybė ir teisė pačiam priimti sprendimus dėl savo bendruomenės gyvenimo, nesidairant į Kijevą. Tuo pačiu mes išsaugome unitarinę valstybę“, – per Odesos srities regioninės plėtros tarybos posėdį sakė P. Porošenka.

„Konstitucinė sistema, suverenumas, teritorinis vientisumas patikimai lieka prezidento, vyriausybės ir Aukščiausiosios Rados rankose“, – pridūrė jis.