Ukrainos prezidentas dėl rinkimų siūlo skelbti 30 dienų karo padėtį
Ukrai­nos pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka pir­ma­die­nį pa­siū­lė ša­ly­je pa­skelb­ti 30 die­nų ka­ro pa­dė­tį, o ne 60 die­nų, kaip siū­lė Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ta­ry­ba (SNBO), kad ne­bū­tų su­trik­dy­ta rin­ki­mų kam­pa­ni­jos pra­džia.

SNBO pirmadienį paryčiais pasiūlė įvesti šalyje 60 dienų karo padėtį po ankstesnę dieną Kačerės sąsiauryje įvykusio incidento, kai Rusijos laivai taranavo, apšaudė ir užėmė tris Ukrainos karinių jūrų pajėgų laivus.

„SNBO man šiandien rekomendavo įvesti karo padėtį 60-čiai dienų. Noriu paskelbti jums savo sprendimą: siūlysiu parlamentui įvesti karo padėtį 30-čiai dienų. Kodėl? Kad karo padėtis nepersidengtų su rinkimų kampanijos pradžia“, – P. Porošenka sakė savo kreipimesi per televiziją.

Įprasti Ukrainos prezidento rinkimai turėtų įvykti ateinančių metų kovo pabaigoje.