Ukrainos ir Vengrijos trintis dėl Užkarpatės
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ki­je­vas pa­skel­bė, kad vie­nas Veng­ri­jos kon­su­las per 72 va­lan­das pri­va­lo pa­lik­ti Ukrai­ną dėl kal­ti­ni­mų va­ka­ri­nia­me ša­lies re­gio­ne da­li­jus pa­sus et­ni­niams veng­rams. Tai yra nau­jau­sias Ukrai­nos ir Veng­ri­jos san­ty­kių iš­ban­dy­mas. Bu­da­peš­tas po dau­gy­bės ki­tų dip­lo­ma­ti­nių gin­čų yra gra­si­nęs blo­kuo­ti Ki­je­vo sie­kį su­ar­tė­ti su Eu­ro­pos Są­jun­ga ir NA­TO.

Užsienio reikalų ministerija Vengrijos konsulą vakariniame Ukrainos Berehovės mieste paskelbė nepageidaujamu asmeniu dėl su konsulo statusu nesuderinamos veiklos. „Tikimės, kad ateityje Vengrija susilaikys nuo bet kokių nedraugiškų žingsnių Ukrainos atžvilgiu, o jos pareigūnai – nuo Ukrainos įstatymų pažeidinėjimo“, – pažymima URM pareiškime. Dviguba pilietybė šalyje yra draudžiama.

Reaguodama į Kijevo sprendimą išvaryti vengrų diplomatą, Vengrija pareiškė taip pat išsiųsianti vieną ukrainiečių diplomatą iš šalies. Diplomatijos vadovas Peteris Szijjarto pažymėjo, kad Budapeštas nori gerų santykių su savo kaimynėmis, bet pastaraisiais mėnesiais Kijevas tik didino įtampą. Ministro teigimu, Vengrijos konsulas Ukrainoje nepadarė nieko, kas pažeistų dabartinius įstatymus.

Užhorodas - Užkarpatės srities administracinis centras.ukrainetrek.com nuotrauka

Beveik Vengrija

Skandalas kilo praėjusį mėnesį pasirodžius vienam vaizdo įrašui, kuriame matyti, kaip minėtas vengrų diplomatas per ceremoniją konsulate Berehovėje dalija pasus etniniams vengrams. Jame taip pat girdėti, kad pasus gavusių asmenų prašoma nepranešti apie tai Ukrainos pareigūnams. Pasak žiniasklaidos, apie 100 tūkst. Ukrainos piliečių pastaraisiais metais gavo Vengrijos pasus.

Berehovė yra Užkarpatės srityje, prie pasienio su Vengrija. Šis miestas laikomas vengrų kultūros Ukrainoje centru. Žmonės čia daugiausia kalba vengriškai, o ne ukrainietiškai, ir laikrodžius dažnas yra atsukęs valanda atgal – kaip Vengrijoje. Be kita ko, mieste ant kai kurių pastatų galima pamatyti plevėsuojančių Vengrijos vėliavų. Pernai viena Ukrainos nacionalistų grupelė buvo nukabinusi svetimą vėliavą nuo miesto rotušės.

Berehovės meras Zoltanas Babekas prisipažino Vengrijos paso neturįs, tačiau tokį yra gavusi žmona. Vadovas tikino, kad niekas tikrai neagituoja miesto prisijungti prie Vengrijos. Vis dėlto paklaustas, ar laiko save Ukrainos patriotu, jis sudvejojo ir nurodė: „Esu šio miesto patriotas.“

Budapeštas įsteigė keletą labdaros organizacijų ir fondų, teikiančių finansinę ir kitokią pagalbą Vakarų Ukrainoje gyvenančiai vengrų diasporai. Kai kas mano, kad tokios priemonės skatina separatizmą. Berehovės mero Z. Babeko teigimu, tikroji problema yra visai ne Vengrijos siūloma parama, bet tai, kad Ukraina jos beveik neteikia. Kai miestas norėjo pastatyti skulptūrą garsiam rašytojui Tarasui Ševčenkai, lėšas rinkti sekėsi labai sunkiai.

Apie 100 tūkst. Ukrainos piliečių pastaraisiais metais gavo Vengrijos pasus.

Nemalonūs incidentai

Užhorode gyvenantis politologas Dmytro Tužanskis įsitikinęs, kad Ukrainai grėsmė kyla ne tik iš Rytų, bet ir iš Vakarų. Jo žodžiais, čia stipriai juntamas Viktoro Orbano vadovaujamos Vengrijos nacionalizmas.

Liepą Kijevas įpyko, kai Budapeštas pristatė Užkarpatės reikalų komisarą. Po šio kivirčo V. Orbanas pakeitė naujosios pareigybės pavadinimą tam, kad nekiltų klaidingų minčių dėl galimų pretenzijų į Ukrainos teritoriją.

Budapešte veikiančio tyrimų centro „Political Capital Institute“ direktorius Peteris Kreko mano, kad V. Orbanas, sėdamas nerimą Vakarų Ukrainoje, nori pasirodyti Kremliui patikimu partneriu.

Vasarį Užhorode esantis Ukrainos vengrų partijos KMKS biuras buvo dukart padegtas. Šias atakas Budapeštas smerkė ir vadino ukrainiečių ekstremistų provokacijomis. Tokios nuomonės laikėsi ir Maskva. Tačiau Ukrainos pareigūnai tvirtino, kad išpuolius surengė lenkų kraštutinių dešiniųjų grupė, dirbanti Rusijai.

Maždaug tuo pat metu Kijevas paskelbė, kad rengiasi Berehovėje atidaryti karinę bazę. Budapeštas tokį žingsnį pavadino pasibjaurėtinu, nes tai esą leidžia manyti, jog Ukraina žvelgia į mieste gyvenančius vengrus kaip į grėsmę.

Užhorodas - Užkarpatės srities administracinis centras.ukrainetrek.com nuotrauka

Karo ekspertas Oleksijus Arestovičius neseniai perspėjo, kad Vengrijos veiksmai kelia grėsmę Ukrainos nacionaliniam saugumui, o jų ignoravimas gali privesti prie Krymo scenarijaus pakartojimo Užkarpatėje.

Budapešto grasinimas

Dar vienas konfliktas tarp Kijevo ir Budapešto įsiplieskė pernai, kai Ukrainoje buvo priimtas prieštaringai vertinamas teisės aktas, kuriame numatyta, kad šalies mokyklose visos disciplinos privalo būti dėstomos ukrainiečių kalba.

Vengrija būgštauja, kad nekonkrečiai suformuluotas įstatymas apribos vengrų kilmės asmenų, gyvenančių Ukrainoje, teises. Vengrai, kurių vakarinėje Ukrainos Užkarpatės srityje gyvena apie 100 tūkst., yra didžiausia etninė mažuma regione. Šis kadaise priklausė Austrijos-Vengrijos imperijai.

Budapeštas žadėjo blokuoti Kijevo siekį suartėti su Europos Sąjunga ir NATO. Vengrija jau yra neleidusi savo kaimynei dalyvauti keliuose svarbiuose susitikimuose su NATO narių pareigūnais. Praėjusią savaitę JAV nuolatinė atstovė Aljanse Kay Bailey Hutchison paragino šią savo narę nekliudyti Ukrainos bendradarbiavimui su NATO.