Ukrainos generalinis prokuroras neketina skųsti nuosprendžio Janukovyčiui
Nuo­spren­dis bu­vu­siam Ukrai­nos pre­zi­den­tui Vik­to­rui Ja­nu­ko­vy­čiui, pri­pa­žin­tam kal­tu dėl vals­ty­bės iš­da­vys­tės, skun­džia­mas ne­bus, nes rei­kia su­si­telk­ti į įro­dy­mus, kad jis pri­si­dė­jo prie ki­tų nu­si­kal­ti­mų, penk­ta­die­nį par­eiš­kė ša­lies ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Ju­ri­jus Lu­cen­ka.

„Priėmiau sprendimą neskųsti (nuosprendžio V. Janukovyčiui)“, – penktadienio vakarą per televizijos kanalą „Priamyj“ sakė generalinis prokuroras.

Ukrainos teismas sausio 24 dieną pripažino buvusį prezidentą V. Janukovyčių kaltu dėl valstybės išdavystės ir skyrė jam 13 metų laisvės atėmimo už mėginimą 2014 metais sutriuškinti provakarietišką sukilimą.

„Janukovyčius pripažįstamas kaltu įvykdęs nusikaltimą prieš Ukrainos nacionalinio saugumo pamatus“, – paskelbė Kijevo Obolonės rajono teismo teisėjas Vladyslavas Deviatka.

Eksprezidentas buvo nuteistas už akių.

68 metų V. Janukovyčius kaltinamas pagal Ukrainos baudžiamąjį kodeksą dėl valstybės išdavimo, pagalbos kariaujant agresyvų karą, pagalbos kėsinantis į Ukrainos teritorinį vientisumą ir neliečiamumą, nulėmusios žmonių žūtį ir kitas sunkias pasekmes.