Ukrainoje užsiliepsnojo didelis šaudmenų sandėlys
Ukrai­nos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų Ge­ne­ra­li­nis šta­bas pra­ne­šė, kad už­si­lieps­no­jus di­de­liam šaud­me­nų san­dė­liui šiau­ri­nė­je Čer­ni­go­vo sri­ty­je ap­lin­ki­nė­se te­ri­to­ri­jo­se ap­ri­bo­tas ant­že­mi­nis su­si­sie­ki­mas ir nu­kreip­ti lėk­tu­vų skry­džiai, taip pat pra­dė­ta tūks­tan­čių gy­ven­to­jų eva­kua­ci­ja.

Kariškiai nurodė, kad pranešimas apie sprogimus 6-ajame arsenale gautas 3 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku.

„Černigovo srities Ičnios gyvenvietės apylinkėse įvyko sprogimas techninėje teritorijoje. Mastas tikslinamas. Skubiai informuotos visos atitinkamos tarnybos ir vietos valdžios organai. Vykdoma žmonių evakuacija. Įkurtas nepaprastosios padėties likvidavimo štabas“, – sakoma Generalinio štabo pranešime.

Gynybos ministerija paskelbė, kad žmonės per šį incidentą nenukentėjo.

„Aukų, sužeistųjų, traumuotų ir žuvusiųjų tarp kariškių, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų darbuotojų ir vietos gyventojų nėra, materialinė žala tikslinama“, – sakoma ministerijos pranešime.

Į įvykio vietą išvyko Generalinio štabo viršininkas ir Ukrainos premjeras Volodymyras Hroismanas.

Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba pranešė, kad gelbėtojai evakavo apie 10 tūkst. žmonių.

„Nuo 4 val. 22 min. uždaryta oro erdvė 20 km spinduliu. Sustabdytas traukinių ir automobilių eismas“, – sakoma ministerijos pranešime.

Tai jau šeštas didelis Ukrainos kariuomenės šaudmenų sandėlių gaisras per pastaruosius trejus metus. Ukrainos pajėgos nuo 2014 metų šalies rytuose kaunasi su prorusiškais separatistais; šis konfliktas pareikalavo daugiau kaip 10 tūkst. žmonių gyvybių.

2017 metų kovą didžiulis gaisras sukėlė sprogimų Balaklijos šaudmenų sandėlyje, esančiame Kijevo vyriausybės tebekontroliuojamoje Rytų Ukrainos regiono dalyje. Tąsyk vienas žmogus žuvo ir dar penki buvo sužeisti.

Ukrainos pareigūnai sakė, kad to incidento priežastis buvo „sabotažo aktas“.