Ukrainoje dėl įtariamos juodligės hospitalizuoti penki žmonės
Ukrai­nos svei­ka­tos mi­nis­te­ri­ja an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad pen­ki žmo­nės bu­vo hos­pi­ta­li­zuo­ti dėl įta­ria­mos juo­dli­gės, ku­ria jie ga­lė­jo už­si­krės­ti skers­da­mi gal­vi­jus.

Ministerijos pranešime sakoma, kad minėti asmenys skerdė galvijus pietiniame Odesos regione esančiame Miniailivkos kaime.

Pranešama, kad tame kaime paskelbtas karantinas, o medikai tikrina, ar kiti vietos gyventojai neturėjo kontakto su užsikrėtusiais gyvuliais.

Juodligės sporos dirvožemyje gali išsilaikyti iki kelių dešimtmečių ir kelia grėsmę besiganantiems gyvuliams. Ukrainos pareigūnai per pastarąjį dešimtmetį yra pranešę apie keletą juodligės atvejų, užfiksuotų keliuose šalies regionuose.