Ukrainietis tarpininkas įtariamas rengęs sąmokslą nužudyti Porošenką
Ukrai­na penk­ta­die­nį ap­kal­ti­no vie­ną de­ry­bas dėl ap­si­kei­ti­mo be­lais­viais or­ga­ni­za­vu­sį tar­pi­nin­ką, kad jus ren­gė są­moks­lą nu­žu­dy­ti pre­zi­den­tą Pe­tro Po­ro­šen­ką ir dar ke­le­tą aukš­to ran­go par­ei­gū­nų, ap­šau­dant iš mi­nos­vai­džio ir gra­na­to­mis jų na­mus.

Volodymyras Rubanas buvo suimtas ketvirtadienį, kai savo automobiliu gabeno daugybę ginklų ir amunicijos per vadinamą „pilkąją zoną“, skiriančią Rusijos palaikomų separatistų kontroliuojamą teritoriją nuo likusios Ukrainos dalies.

Žinoma, kad šis 50 metų ukrainietis organizavo keletą apsikeitimų belaisviais tarp kovojančių šalių per ketverius metus trunkantį konfliktą, kuris nusinešė daugiau nei 10 tūkst. gyvybių.

„Rubanas yra įtariamas rengęs ginkluotas atakas prieš aukšto rango vyriausybės pareigūnus“, – pirmininkaujantis teisėjas sakė Kijeve, pranešė naujienų agentūra „Interfax“.

Įtariama, kad V. Rubanas planavo panaudoti „minosvaidžius, granatsvaidžius, lengvuosius ginklus ir sprogmenis“ atakai prieš P. Porošenkos ir kitų pareigūnų namus.

Tarp kitų įtariamų atakų taikinių minimi vidaus reikalų ministras Arsenas Avakovas, Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos vadovas Oleksandras Turčynovas, buvęs premjeras Arsenijus Jaceniukas ir kiti neatskleisti pareigūnai.

V. Rubano tikslas buvo „sukelti sumaištį... ir padėti Rusijai surengti didelio masto puolimą“, po kurio užsitikrintų nuolatinę šio separatistinio regiono kontrolę.

Teismas skyrė V. Rubanui dviejų mėnesių kardomąjį įkalinimą.

Ukrainos žiniasklaida anksčiau kaltino V. Rubaną prorusiškų sentimentų puoselėjimu ir separatistų sukilėlių palaikymu.

Pasinaudodamas savo ryšiais su sukilėlių vadais, jis organizuodavo apsikeitimus belaisviais nuo pirmųjų karo mėnesių 2014 metais.

Teisme V. Rubanas sakė nežinojęs, kad automobilyje, kuriame buvo sulaikytas, yra ginklų, ir apkaltino pareigūnus jį „pakišus“.

P. Porošenka kreipėsi į Ukrainos saugumo tarnybos vadovą Vasilį Hrycaką, prašydamas asmeniškai prižiūrėti šį tyrimą.

„Prašau jūsų, įsakau jums perimti tai į savo asmeninę kontrolę“, – sakė P. Porošenka V. Hrycakui susitikime, kurį filmavo televizija.

Rusija neigia organizuojanti neramumus arba palaikanti sukilėlius Ukrainoje, siekiančioje toliau stiprinti savo ryšius su Vakarais.