Ukrainiečių žurnalistas už šnipinėjimą Baltarusijoje kalės beveik devynerius metus
Už šni­pi­nė­ji­mą Bal­ta­ru­si­jo­je nu­teis­tam ukrai­nie­čių žur­na­lis­tui Pa­vlo Ša­roi­kai teis­mas sky­rė dau­giau kaip aš­tuo­ne­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Ukrai­nos am­ba­sa­do­rius Mins­ke Iho­ris Ki­zi­mas.

Jam buvo skirta „daugiau kaip aštuonerių metų laisvės atėmimo“ bausmė, diplomatą citavo baltarusių naujienų portalas TUT.by.

„Dabar P. Šaroika yra KGB (Valstybės saugumo komiteto) tardymo izoliatoriuje. Neseniai jį aplankė Ukrainos konsulas; sulaikymo sąlygomis nuteistasis nesiskundžia“, – pridūrė I. Kizimas.

Baltarusijos Aukščiausiasis Teismas žurnalisto bylą nagrinėjo už uždarų durų.

Praėjusių metų lapkričio 20-ąją Baltarusijos KGB pranešė, kad Minske dėl kaltinimų šnipinėjimu buvo sulaikytas Ukrainos pilietis P. Šaroika, esą prisipažinęs esantis Ukrainos karinės žvalgybos agentu.

Tvirtinama, kad Baltarusijoje jis pradėjo dirbti su paprasto Ukrainos visuomeninės nacionalinės televizijos ir radijo korespondento pareigybės priedanga.

P. Šaroika buvo kaltinamas sukūręs Baltarusijos piliečių tinklą, vykdžiusį jo užduotis rinkti karinės ir politinės srities žvalgybinę informaciją. KGB nurodė, kad per kratą žurnalisto elektroninėse priemonėse rasta žvalgybinių pranešimų kopijų, taip pat kuratorių užduočių.

Pasak KGB, žvalgybinę veiklą koordinavo Ukrainos ambasados Baltarusijoje patarėjas Ihoris Skvorcovas. Už nesuderinamą su diplomato statusu veiklą jis buvo išsiųstas iš Baltarusijos.

Laikydamasi abipusiškumo principo Ukraina iš šalies išsiuntė vieną baltarusių diplomatą. Minskas šį Kijevo poelgį pavadino visiškai nepagrįstu ir nedraugišku žingsniu.

Šnipinėjimo byloje taip pat buvo sulaikytas vienas Baltarusijos pilietis, esą prisipažinęs, kad dirbo Ukrainos karinei žvalgybai.