Ukraina svarsto sankcijas rusų oligarchams
Ukrai­nos pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka an­tra­die­nį pa­skel­bė, kad ša­lies Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ta­ry­ba jo pa­ve­di­mu ar­ti­miau­siu me­tu svars­tys sank­ci­jų ru­sų oli­gar­chams klau­si­mą.

Ukrainos sankcijos bus suderintos su JAV sankcijomis, nurodė prezidentas.

„Prieš kelias dienas pavedžiau Ukrainos saugumo tarnybai, ministrų kabinetui ir Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybai, Tarybos sekretoriui parengti atitinkamą sprendimo projektą, kuris artimiausiomis dienomis bus pateiktas per Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos posėdį“, – Berlyne surengtoje spaudos konferencijoje su Vokietijos kanclere Angela Merkel sakė Ukrainos lyderis.

Taip jis atsakė į klausimą, kada bus įvestos sankcijos rusų oligarchams, analogiškos JAV paskelbtoms sankcijoms.

„Sankcijos bus įvestos. Jos bus maksimaliai suderintos su JAV vyriausybės sprendimu ir, žinoma, į (asmenų, kuriems taikomos) sankcijos, sąrašą bus įtrauktas ... (rusų verslininkas Olegas) Deripaska ir kiti“, – pridūrė P. Porošenka.