Ukraina susitarė dėl tolesnio šalies kreditavimo
Ukrai­nos vy­riau­sy­bė pa­skel­bė pa­sie­ku­si iš­anks­ti­nį su­si­ta­ri­mą su Tarp­tau­ti­niu va­liu­tos fon­du (TVF) dėl nau­jos kre­di­ta­vi­mo prog­ra­mos 14-os mė­ne­sių lai­ko­tar­piui.

Sprendimą dėl naujos finansinės paramos paketo Ukrainai, kurio vertė veikiausiai neviršys 3,9 mlrd. JAV dolerių, priims TVF vadovybė ir teiks jį tvirtinti fondo direktorių tarybai. Tai gali įvykti gruodį, po to, kai Ukrainos parlamentas priims pagal TVF rekomendacijas parengtą 2019 metų valstybės biudžeto įstatymą, o šalies buitiniams vartotojams bus padidinti gamtinių dujų ir šilumos energijos tarifai.

Ukrainos nacionalinio banko vadovas Jakovas Smolijus pareiškė, jog pirmoji išmoka pagal naują TVF programą turbūt bus 1,5–1,9 mlrd. JAV dolerių dydžio, ir ją tikimasi gauti iki šių metų pabaigos.

Naujoji programa pakeis 2015-ųjų pradžioje TVF patvirtiną 17,5 mlrd. JAV dolerių vertės Ukrainos kreditavimo programą ketveriems metams. Tačiau Ukraina gavo tik bemaž pusę pagal ją numatytų išmokų – iš viso 8,7 mlrd. JAV dolerių prilygstančią sumą. Finansavimas buvo sustabdytas 2017-ųjų pirmojo pusmečio pabaigoje dėl to, kad nebuvo įvykdyta daug programos sąlygų.

Galutinis susitarimas su TVF palengvintų Kijevo galimybes pritraukti finansinės paramos iš Europos Sąjungos, Pasaulio banko bei kitų tarptautinių kreditorių.

Rugsėjį Kijevas ir Briuselis pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą ir paskolos sutartį dėl ketvirtosios ES makrofinansinės pagalbos Ukrainai programos įgyvendinimo, kurios dydis – 1 mlrd. eurų. Viena jos vykdymo sąlygų – Kijevas privalo susitarti su TVF.