Ukraina sulaikė vieną pavojingiausių programišių
Ukrai­na su­lai­kė ki­ber­ne­ti­nių nu­si­kal­tė­lių gru­pės „A­va­lan­che“ vie­ną or­ga­ni­za­to­rių, pra­ėjus dau­giau kaip me­tams po tarp­tau­ti­nio rei­do prieš šį pa­sau­li­nį tink­lą, pir­ma­die­nį pra­ne­šė po­li­ci­ja. „Tarp­tau­ti­nės nu­si­kal­tė­lių plat­for­mos ... „A­va­lan­che“, ku­ri kas­dien ap­krės­da­vo iki pu­sės mi­li­jo­no kom­piu­te­rių vi­sa­me pa­sau­ly­je, vie­nas or­ga­ni­za­to­rių sek­ma­die­nį bu­vo su­lai­ky­tas Ki­je­ve“, – sa­ko­ma Ukrai­nos po­li­ci­jos ko­vos su ki­ber­ne­ti­niais nu­si­kal­ti­mais sky­riaus par­eiš­ki­me.

Iki precedento neturinčio pasaulinio policijos reido „Avalanche“ užtikrindavo infrastruktūrą kenkimo programinės įrangos ir paskirstytoms paslaugos trikdymo (DDoS) atakoms visame pasaulyje.

Ukrainos policijos kovos su kibernetiniais nusikaltimais skyriaus atstovė naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad areštuotas vyras yra Ukrainos pilietis Henadijus Kapkanovas, naudojęsis pasu su kita pavarde.

Policija atliko kratą jo nuomojame bute, konfiskavo nešiojamąjį kompiuterį ir atminties įrenginių.

2016-ųjų lapkritį daugiau kaip 25 valstybių policija po ketverius metus trukusios operacijos suardė minimą tinklą ir areštavo jo lyderius. Buvo uždaryta ar konfiskuota šimtai serverių, blokuota 800 tūkst. interneto domenų, tuo metu skelbė Europolas. Tai buvo viena didžiausių tokio pobūdžio operacijų.

Tos operacijos metu savo namuose Poltavoje Ukrainos centriniame regione buvo sulaikytas ir H. Kapkanovas, bet vietos teismas jo oficialiai neareštavo ir jis dingo, pranešė šalies žiniasklaida.

Vėliau pirmadienį tas pats teismas turės vėl spręsti, ar oficialiai areštuoti H. Kapkanovą.