Ukraina ragina Vokietiją dislokuoti karo laivų Juodojoje jūroje
Ukrai­nos pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka par­agi­no Vo­kie­ti­ją ir jos są­jun­gi­nin­kes stip­rin­ti sa­vo ka­ri­nio jū­rų lai­vy­no kon­tin­gen­tą Juo­do­jo­je jū­ro­je, sie­kiant at­gra­sy­ti Ru­si­ją nuo to­les­nės ag­re­si­jos re­gio­ne.

Interviu, kurį sekmadienį paskelbė Vokietijos žiniasklaidos grupė „Funke Mediengruppe“, P. Porošenka sakė, kad Rusija prie savo sienos su Ukraina dislokavo daug karių.

Jis perspėjo, kad Rusija ketina pasistūmėti toliau į Ukrainos teritoriją po praėjusio savaitgalio karinių laivynų konfrontacijos Kerčės sąsiauryje. Rusija jau yra aneksavusi Ukrainos Krymo pusiasalį.

„Mums reikia stiprios, vieningos, nedviprasmiškos reakcijos į Rusijos agresyvų elgesį“, – sakė P. Porošenka.

Minėtas incidentas prie Krymo krantų įtampą tarp Rusijos ir Ukrainos padidino iki aukščiausio taško nuo 2014-ųjų, kai Maskva aneksavo šį Juodosios jūros pusiasalį.