Ukraina prašo NATO pateikti jai narystės veiksmų planą
Ukrai­nos Aukš­čiau­sio­ji Ra­da ket­vir­ta­die­nį krei­pė­si į NA­TO na­res, ra­gin­da­ma pa­lai­ky­ti ša­lies už­mo­jį įsto­ti į Al­jan­są ir per gruo­dį Lon­do­ne vyk­sian­tį šio ka­ri­nio blo­ko vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą pa­teik­ti Ki­je­vui na­rys­tės veiks­mų pla­ną.

Šis kreipimasis 450 vietų parlamente buvo priimtas 243 balsų dauguma, sakė vienas naujienų agentūros „Interfax“ korespondentas.

„Raginame NATO šalių narių vadovus... 2019 metų gruodį Londone per Aljanso jubiliejinį viršūnių susitikimą pritarti šiam sprendimui, išplėtosiančiam NATO viršūnių susitikimo Bukarešte nutarimą, ir oficialiai pradėti su mūsų valstybe individualų rekomendacijų ir praktinės paramos dialogą, nustatysiantį Ukrainos narystės NATO veiksmų planą“, – nutarimo tekstą perskaitė Aukščiausiosios Rados užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Borisas Tarasiukas.

Be to, Aukščiausioji Rada paprašė Šiaurės Atlanto Tarybos, NATO Parlamentinės Asamblėjos ir aljanso narių parlamentų palaikymo Ukrainos ketinimams įstoti į bloką.