Ukraina pasmerkė Maskvos nuolatinius „žygius“ prieš Ukrainą
Ukrai­nai pir­ma­die­nį mi­nint sim­bo­li­nę reikš­mę tu­rin­čio Kru­tų mū­šio prieš so­vie­tų ka­riuo­me­nę me­ti­nes, Ukrai­nos pre­zi­den­tas par­eiš­kė, kad ir ta­da tai bu­vo vie­nas iš Mask­vos „žy­gių“ prieš sa­vo kai­my­nę pa­vyz­džių.

1918 metų sausio 29-ąją netoli Krutų geležinkelio stoties vykusiame susirėmime dalyvavo keletas šimtų Ukrainos Liaudies Respublikos karių – didžioji dauguma kurių buvo karo mokyklos kadetai – ir nuo 4 tūkst. iki 6 tūkst. bolševikų, siekusių prijungti tuometinę Ukrainą prie neseniai atsiradusios Sovietų Rusijos.

„Nuo tos dienos, kai drąsūs didvyriai stojo į kovą su pranašesnėmis mūsų priešo pajėgomis ir kelioms dienoms sustabdė raudonųjų rusų veržimąsi į Kijevą, jau praėjo vienas amžius“, – sakė prezidentas Petro Porošenka.

„Krutų mūšis yra vienas iš daugybės mūšių, vykusių nesibaigiančiame Rusijos „žygyje“ prieš Ukrainą“, – kalbėjo P. Porošenka, sakydamas kalbą Kijevo karo universtiteto studentams.

Šiandien „mūsų priešas yra tas pats“, pridūrė prezidentas ir paragino susirinkusiuosius tylos minute pagerbti ukrainiečius, kurie žuvo „kare su agresore Rusija“.

Po dešimčių ukrainiečių ir kelių šimtų rusų gyvybių nusinešusio Krutų mūšio, 1918 metų vasarį ir kovą pasirašytų Vokietijos vadovaujamos Pirmojo pasaulinio karo koalicijos taikos sutarčių, Ukrainai pavyko dar daugiau nei metus išsaugoti savo nepriklausomybę.

Žlugus Sovietų Sąjungai, Ukraina atgavo nepriklausomybę1991 metais, o nuo 2014 metų Kijevo vyriausybės pajėgos kovoja su Rusijos palaikomais separatistais rytinėje šalies dalyje.

Šis užsitęsęs konfliktas nusinešė daugiau nei 10 tūkst. žmonių gyvybes. Ukraina ir jos sąjungininkai Vakaruose kaltina Rusiją, kad ši siunčia per sieną į Rytų Ukrainą karius ir ginklus. Maskva šiuos kaltinimus neigia.