Tyrimas: narkotikai europiečiams vis lengviau prieinami
Nar­ko­ti­kų prie­ina­mu­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­ly­se yra di­de­lis, o kai ku­riuo­se re­gio­nuo­se, at­ro­do, di­dė­ja, au­ga ko­kai­no var­to­ji­mas, tei­gia­ma kas­met skel­bia­mo­je Eu­ro­pos nar­ko­ti­kų var­to­ji­mo pa­pli­ti­mo at­as­kai­to­je.

Ataskaitą parengė ir paskelbė Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA).

Jo duomenimis, 2016 metais ES valstybėse, Turkijoje ir Norvegijoje pranešta apie daugiau kaip 1 mln. neteisėtų narkotikų konfiskavimo atvejų. Daugiau kaip 92 mln. suaugusiųjų 15–64 metų gyventojų per savo gyvenimą yra bandę neteisėtų narkotikų, maždaug 1,3 mln. asmenų taikytas priklausomybės nuo neteisėtų narkotikų vartojimo gydymas.

Kasmet apžvelgdama kvaišalų paplitimą EMCDDA šiemet nurodė matanti tendenciją, kad auga kokaino vartojimas. Tai liudija padaugėję kokaino konfiskavimo atvejai. Užpernai ES pranešta apie maždaug 98 tūkst. kokaino konfiskavimo atvejų, konfiskuota 70,9 tonos kokaino. 2015 metais buvo 89 tūkst. šių narkotikų konfiskavimo atvejų.

Šių kvaišalų vartojimo augimą rodo ir naujausias narkotikų likučių komunalinėse miestų nuotekose tyrimas. Paaiškėjo, kad 2015–2017 metais 26 miestuose iš 31 padaugėjo kokaino likučių.

Per pastaruosius 12 mėnesių kokainą vartojo apie 2,3 mln. jaunų 15–34 metų suaugusiųjų arba 3,5 mln. įvairaus amžiaus suaugusiųjų.

Lietuvoje kokainą nors kartą gyvenime teigia vartoję 0,7 proc. 15–64 metų gyventojų. Kartą gyvenime kokainą bandė 2 proc. paauglių (15–16 metų).

„Iš naujos mūsų ataskaitos išvadų matyti, kad Europa kenčia padidėjusios kokaino gamybos Lotynų Amerikoje padarinius“, – pranešime teigia EMCDDA direktorius Alexis Goosdeel (Aleksis Gosdylas).

Ataskaitoje nurodoma, kad gatvėje platinamo kokaino grynumas 2016 metais pasiekė aukščiausią lygį per dešimtmetį.

Dar viena pavojinga tendencija, kurią ataskaitoje nurodo EMCDDA, – kvaišalai vis dažniau gaminami pačioje Europoje.

Anot dokumento, populiariausias narkotikas lieka kanapės. Apie 24 mln. suaugusių Europos piliečių per pastaruosius metus jų vartojo, o apie 1 proc. suaugusiųjų kanapes vartoja kasdien.

Lietuvoje per pastaruosius metus kanapių vartojo 6 proc. suaugusiųjų, kartą gyvenime – beveik 11 procentų. Tuo metu beveik penktadalis – 18 proc. – mokinių teigė nors kartą bandę kanapių.

Pernai naudojantis ES ankstyvojo perspėjimo sistema pranešta apie 51 naują psichoakytviąją medžiagą, t. y. po daugiau kaip vieną per savaitę.

„Vis dažniau aptinkami labai stiprūs nauji sintetiniai opioidai, ypač fentanilio dariniai, imituojantys natūraliai išgaunamų opiatų, pavyzdžiui, heroino ir morfino, poveikį“, – teigia EMCDDA.

Anot jos, nerimą kelia ir ketvirtus metus iš eilės didėjantis mirčių nuo narkotikų perdozavimo skaičius Europoje. 2016 metais fiksuota daugiau kaip 9000 mirčių tokių mirties atvejų. Lietuvoje tais metais registruoti 107 mirties atvejai.