Tyrimas baigtas: Rusija siekė pasėti nesantaiką Jungtinėse Valstijose rinkimų metu
JAV At­sto­vų Rū­mų Žval­gy­bos ko­mi­te­tas penk­ta­die­nį pa­skel­bė sa­vo ty­ri­mo dėl Ru­si­jos ki­ši­mo­si į 2016-ųjų pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­ją ga­lu­ti­nę at­as­kai­tą.

Respublikonų įstatymų leidėjų parengta ataskaita žymi tyrimo pabaigą. Jis prasidėjo abiejų partijų pažadu bendradarbiauti, tačiau galiausiai demokratai ir respublikonai ėmė kivirčytis. Respublikonai pagrindines savo tyrimo išvadas paskelbė praėjusį mėnesį. Pasak Atstovų Rūmų Žvalgybos komiteto narių, respublikono Donaldo Trumpo kampanija ir Rusija nebuvo susimokiusios.

Specialiojo prokuroro Roberto Muellerio komandos tyrimas dėl galimo Maskvos kišimosi į 2016 metų JAV prezidento rinkimus tebesitęsia. Atskirus tyrimus dar vykdo Senato Žvalgybos ir Teismų komitetai.

Vis dėlto Atstovų Rūmų Žvalgybos komitetas padarė išvadą, kad Rusija siekė pasėti nesantaiką Jungtinėse Valstijose vykdydama kibernetines atakas ir per socialinius tinklus. Kai kurios ataskaitos dalys dėl nacionalinio saugumo priežasčių nebuvo paviešintos. Respublikonai teigė, kad prašys žvalgybos agentūrų leisti paskelbti daugiau informacijos.

Galutinės ataskaitos išvadas griežtai kritikuoja komiteto demokratai. Jie tvirtina, kad Žvalgybos komitetas neapklausė pakankamai liudininkų ir nesurinko pakankamai įrodymų, kurie pagrįstų tas išvadas.

D. Trumpas ne kartą yra sakęs, kad tarp jo komandos ir Maskvos nebuvo „jokio susimokymo“.

Tyrimui vadovavęs respublikonas Mike'as Conaway savo pranešime pareiškė, kad jis yra „itin nusivylęs dėl pernelyg uolaus (žvalgybininkų) redagavimo“. Jis tvirtino, kad daugybė neleistų viešinti detalių, tokių kaip liudininkų pavardės ir anksčiau išslaptinta informacija, jau yra atskleistos.

M. Conaway patikino, kad jo komitetas žada elgtis su tyrimo ataskaita „kaip įmanoma skaidriau“.