Tvyrant krizei dėl žurnalisto nužudymo atsistatydino Slovakijos vidaus reikalų ministras
Slo­va­ki­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­ma­šas Druc­ke­ris pir­ma­die­nį at­sis­ta­ty­di­no dėl tvy­ran­čios po­li­ti­nės kri­zės, ku­rią su­kė­lė ko­rup­ci­ją ty­ru­sio žur­na­lis­to ir jo su­ža­dė­ti­nės nu­žu­dy­mas.

T. Druckeris yra jau antras atsistatydinęs vidaus reikalų ministras nuo vasario 21 dienos, kai buvo nušauti Janas Kuciakas ir Martina Kusnirova.

Ministras sako tokiu savo žingsniu prisiimantis atsakomybę už tai, kad nesugeba suvaldyti padėties šalyje.

Savo namuose nušautas J. Kuciakas vykdė žurnalistinį tyrimą dėl įtariamos vyriausybės pareigūnų korupcijos.

Žurnalisto ir jo sužadėtinės nužudymas šalyje sukėlė protestus, privertusius atsistatydinti trijų partijų koalicinės vyriausybės vadovą Robertą Ficą.

T. Druckeris dirbo jau naujo premjero Peterio Pellegrini vyriausybėje, kurią sudarė tos pačios trys partijos.

Daugelis slovakų mano, kad šie pertvarkymai yra nepakankami, ir tęsia protestus, reikalaudami atleisti nacionalinės policijos vadovą Tiborą Gasparą.

Tuo tarpu T. Druckeris nemano, kad T. Gasparą atleisti būtų teisinga.