Turkų aviacija atnaujino smūgius Sirijos kurdų anklave
Tur­ki­jos avia­ci­ja ket­vir­ta­die­nį va­ka­re po trum­pos per­trau­kos at­nau­ji­no smū­gius kur­dų kon­tro­liuo­ja­ma­me Si­ri­jos šiau­ri­nia­me Af­ri­no ank­la­ve, pra­ne­šė vals­ty­bi­nė Ana­to­li­jos nau­jie­nų agen­tū­ra.

Pranešime nurodoma, kad operacijoje dalyvauja turkų naikintuvai F-16.

Pagal nepatvirtintus turkų žiniasklaidos pranešimus, Ankara buvo sustabdžiusi antskrydžius, kai Rusija, faktiškai kontroliuojanti oro erdvę tame regione, uždraudė skraidyti virš Afrino po vasario 3 dieną įvykusio incidento, kai šiaurės vakarinėje Idlibo provincijoje buvo numuštas vienas rusų karo lėktuvas.

Anatolijos naujienų agentūros pranešime sakoma, kad naikintuvai smogė taikiniams ant Bafilūno kaimo, Šeik Hurūzo ir Kefer Dženės gyvenvietėse, taip pat Šerano, Džindereso ir Radžu rajonuose.

Turkija prieš tris savaites pradėjo didelio masto karinę operacija Afrino anklave, siekdama išstumti JAV remiamus Sirijos kurdų Liaudies apsaugos dalinių (YPG) kovotojus, Ankaros laikomus keliančiais grėsmę saugumui dėl jų numanomų ryšių su Turkijoje uždrausta Kurdistano darbininkų partija (PKK).