Turkijos universitete nušauti keturi darbuotojai
Va­ka­ri­nio Tur­ki­jos Es­ki­še­chy­ro mies­to uni­ver­si­te­te gink­luo­tas už­puo­li­kas ket­vir­ta­die­nį nu­šo­vė ke­tu­ris dar­buo­to­jus, pra­ne­šė ži­niask­lai­da.

Užpuolikas, kuris irgi dirbo Osmangazio universitete, buvo sulaikytas, pranešė naujienų agentūra „Dogan“. Jis nušovė dekano pavaduotoją, fakulteto sekretorių ir du dėstytojus, informavo valstybinė Anatoijos naujienų agentūra.