Turkijos teismai už grotų pasiuntė du tūkstančius menamų maištininkų
Tur­ki­jos teis­mai iki šiol sky­rė lais­vės at­ėmi­mo baus­mes dau­giau nei 2 tūkst. žmo­nių, įta­ria­miems pri­si­dė­jus prie ne­sėk­min­go mė­gi­ni­mo 2016-ai­siais nu­vers­ti pre­zi­den­tą Re­ce­pą Tayyi­pą Er­do­ga­ną, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Tur­ki­jos tei­sin­gu­mo mi­nis­tras.

„Iš 287 bylų buvo užbaigtos 171: 2 140 teisiamųjų buvo skirta laisvės atėmimo bausmė, o 1 478 buvo išteisinti“, – valstybinei Anatolijos naujienų agentūrai sakė Abdulhamitas Gulas.

„Spėju, kad likusios bylos bus užbaigtos iki 2018-ųjų pabaigos“, – pridūrė jis.

Vyriausybė kaltina musulmonų pamokslininką Fethullah Guleną 2016-aisiais surengus nepavykusį perversmą, o pats JAV gyvenantis dvasininkas jam metamus kaltinimus neigia.

Po nesėkmingo pučo Turkijos valdžia suėmė tūkstančius žmonių, įskaitant karius, policininkus ir teisėjus, įtariamus ryšiais su F. Guleno judėjimu, kurį Ankara praminė „Fethullah teroristų organizacija“ (FETO).

Bylos nagrinėjamos keliuose Turkijos miestuose.

Prieš dvejus metus šalyje paskelbus neįprastąją padėtį, iš pareigų buvo nušalinti ar atleisti tūkstančiai valstybės tarnautojų, tokių kaip mokytojai, policijos pareigūnai ir teisėjai.

Šių veiksmų mastas sulaukė daug kritikos Vakarų šalyse, tačiau Ankara tvirtina, kad jie yra būtini norint išvaduoti Turkiją nuo, kaip teigia R. T. Erdoganas, „viruso“, kilusio F. Guleno šalininkams užvaldžius svarbių Turkijos institucijų.