Turkijos prezidentas vasario 5 dieną lankysis Vatikane
Tur­ki­jos pre­zi­den­tas Re­ce­pas Tayyi­pas Er­do­ga­nas ki­tą sa­vai­tę Va­ti­ka­ne su­si­tiks su po­pie­žiu­mi Pra­nciš­ku­mi ir tur­būt kal­bė­sis apie prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą JAV spren­di­mą pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę Iz­rae­lio sos­ti­ne.

Šį JAV prezidento Donaldo Trumpo praėjusių metų pabaigoje paskelbtą sprendimą griežtai kritikavo ir Turkijos prezidentas ir Katalikų Bažnyčios vadovas.

Pirmas R.T. Erdogano vizitas Šventajame Soste numatytas vasario 5 dieną, pranešė Vatikanas. Jis rengiamas po pokalbių telefonu, šiems dviem lyderiams išreiškus susirūpinimą dėl kilusios krizės ir laikantis bendros nuomonės, kad reikia išsaugoti esamą padėtį.

Argentinietis popiežius su R. T. Erdoganu buvo susitikę 2014-ųjų lapkritį, kai Pranciškus lankėsi Turkijoje. Atsakomasis vizitas bus pirmasis Turkijos prezidentui nuo 1959 metų.

Po įtemptų 2017-ųjų R. T. Erdoganas yra reiškęs geresnių santykių su Europos Sąjunga viltį, nors išlieka susirūpinimas dėl žmogaus teisių pažeidimų Turkijoje, ypač dėl susidorojimų po nepavykusio pučo 2016-ųjų liepą.

Pranciškus vis giria Turkijos pastangas priimti Sirijos pabėgėlius ir sako, kad ta šalis gali būti „didi taikdarė“, bert perspėja dėl „fanatizmo ir fundamentalizmo“.

Bet turkų ir popiežiaus santykiai ne visada buvo sklandūs: įtampa plykstelėjo 2016-aisiais, kai Pranciškus pasmerkė armėnų žudymą per Pirmąjį pasaulinį karą, pavadindamas tai genocidu ir tuo įsiutindamas Turkiją.

Maždaug 1,5 mln. armėnų buvo išžudyti 1915–1917 metais, byrant Osmanų imperijai. Armėnija, kai kurių užsienio šalių parlamentai bei daug istorikų tai vadina genocidu.

Turkija ginčija tokią interpretaciją, sakydama, kad tai buvo kolektyvinė tragedija, per kurią žuvo ir turkų, ir armėnų.