Turkijos prezidentas atvyko į prieštaringai vertinamą mitingą Bosnijoje
Tur­ki­jos pre­zi­den­tas Re­ce­pas Tayyi­pas Er­do­ga­nas  sek­ma­die­nį at­vy­ko į Bos­ni­jos sos­ti­nę Sa­ra­je­vą da­ly­vau­ti prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­ma­me prieš­rin­ki­mi­nia­me mi­tin­ge.

Tai bus vienintelis jo surengtas mitingas už Turkijos ribų prieš kitą mėnesį Turkijoje vyksiančius prezidento ir parlamento rinkimus. Sarajevas buvo pasirinktas po to, kai tokios šalys, kaip Vokietija, Austrija ir Nyderlandai, už draudė Turkijos politikams rengti mitingus, kas sukėlė įtampą Ankaros ir Briuselio santykiuose.

Birželio 24 d. Turkijoje vyks prezidento ir parlamento rinkimai, kuriuose balsuoti galės ir 3 mln. užsienyje gyvenančių turkų, įskaitant ir 1,4 mln. turkų, gyvenančių Vokietijoje.

Sekmadienį Sarajevo didžiausioje sporto arenoje „Zetra“ susirinkę žmonės mojavo Turkijos vėliavomis ir laikė šios šalies prezidento atvaizdus. O didžiuliuose ekranuose švietė užrašai turkų kalba ir bosnių kalba, sveikinantys R. T. Erdoganą.

Manoma, kad mitinge dalyvaus Turkijos prezidento rėmėjai iš visos Europos – Vokietijos, Austrijos, Belgijos, Skandinavijos, Nyderlandų, Šveicarijos, Italijos ir Vengrijos.

Užsienyje gyvenantys turkais paprastai yra tvirtas R. T. Erdogano partijos AKP paramos šaltinis, todėl norima paskatinti juos aktyviai balsuoti.

Išankstiniais rinkimais Turkijoje norima paspartinti perėjimą prie naujos prezidentinės valdymo sistemos, kuri, kaip baiminasi kritikai, prives prie vieno žmogaus valdymo šalyje.