Turkijoje kalėti iki gyvos galvos nuteisti šeši žurnalistai
Stam­bu­lo teis­mas dėl da­ly­va­vi­mo 2016 me­tų pu­če ka­lė­ti iki gy­vos gal­vos nu­tei­sė še­šis žur­na­lis­tus, pra­ne­šė vals­ty­bi­nė Tur­ki­jos nau­jie­nų agen­tū­ra AA (Ana­do­lu Ajan­si).

Pasak jos, tarp penktadienį nuteistųjų yra Ahmetas Altanas, buvęs laikraščio „Taraf“ vyriausiasis redaktorius, jo brolis, žurnalistas ir akademijas Mehmetas Altanas ir iškili žurnalistė Nazli Ilicak.

Šie žurnalistai buvo apkaltinti ryšiais su JAV gyvenančiu musulmonų dvasininku Fethullah Gulenu, kurį Turkija kaltina 2016 metų liepos 15-osios pučo rengimu. F.Gulenas tuos kaltinimus neigia.

Jie buvo nuteisti už veiksmus prieš Turkijos konstituciją ir narystę teroristinėje organizacijoje.