Turkija: žurnalistas buvo pasmaugtas ir sukapotas
Žur­na­lis­tas Ja­ma­las Khas­hog­gi bu­vo pa­smaug­tas vos įėjęs į Sau­do Ara­bi­jos kon­su­la­tą Stam­bu­le, o jo kū­nas vė­liau bu­vo su­ka­po­tas į ga­ba­lus pa­gal „iš anks­to par­eng­tą pla­ną“, tre­čia­die­nį par­eiš­kė Tur­ki­jos vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Ir­fa­nas Fi­da­nas.

Generalinė prokuratūra pridūrė, kad per derybas su Stambule apsilankiusiu Saudo Arabijos generaliniu prokuroru dėl spalio 2-ąją įvykdyto J. Khashoggi nužudymo nedavė „jokių konkrečių rezultatų“.