Turkija ir Rusija baigė derinti sutartį dėl priešraketinės gynybos sistemų pirkimo
Tur­ki­ja bai­gė de­rin­ti su­tar­tį du Mask­va dėl ru­siš­kos prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos sis­te­mos S-400 pir­ki­mo, pra­ne­šė penk­ta­die­ni Tur­ki­jos par­ei­gū­nai, nors ki­tos NA­TO na­rės reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą dėl to­kio pir­ki­mo.

Penktadienį Turkijos gynybos ministerijos Gynybos pramonės skyriaus pranešime sakoma, kad Turkija pirks mažiausiai vieną S-400 sistemos bateriją su galimybe vėliau įsigyti ir antrąją. Pirmoji baterija būtų pristatyta 2020 metų pirmąjį ketvirtį.

Anksčiau Rusijos federalinės karinio-techninio bendradarbiavimo tarnybos (FSVTS) atstovas sakė, kad Turkija, susitarusi su Maskva įsigyti modernių raketų „žemė-oras“ S-400, tikriausiai gaus šiuos kompleksus 2019 arba 2020 metais.

Didelio nuotolio raketos S– 400 gali smogti lėktuvams iki 400 km spinduliu, taip pat 60 km spinduliu numušti balistinius taikinius, skriejančius iki 4,8 km per sekundę greičiu, keliasdešimties kilometrų aukštyje.