Turkija atsisakė paleisti amerikiečių dvasininką
Tur­ki­jos teis­mas an­tra­die­nį at­me­tė pra­šy­mą pa­leis­ti į lais­vę ame­ri­kie­čių pa­sto­rių, ku­rio su­lai­ky­mas dėl su te­ro­riz­mu su­si­ju­sių nu­si­kal­ti­mų iš­pro­vo­ka­vo nau­jų ne­su­ta­ri­mų tarp NA­TO są­jun­gi­nin­kų Va­šing­to­no ir An­ka­ros, pra­ne­šė vals­ty­bi­nė tur­kų ži­niask­lai­da.

Izmyro teismas atmetė pastoriaus Andrew Craigo Brunsono advokato apeliaciją, kurioje buvo prašoma nutraukti dvasininkui taikomą namų areštą ir panaikinti draudimą išvykti, pranešė Anatolijos naujienų agentūra.

A. C. Brunsonas 2016 metų gruodį buvo areštuotas dėl įtariamų ryšių su kurdų sukilėliais, paskelbtais už įstatymo ribų, ir JAV gyvenančio musulmonų dvasininko Fethullah Guleno tinklu. Turkija F. Guleną kaltina dėl nesėkmingo bandymo įvykdyti perversmą tų metų liepą.

A. C. Brunsonas, kuris Turkijoje gyveno 23 metus, kaltinimus atmeta. Vašingtonas reikalauja jį paleisti.