Tunise prie policijos pareigūnų – mirtininkės išpuolis
Tu­ni­so sos­ti­nės cen­tre pir­ma­die­nį nu­griau­dė­jo ga­lin­gas spro­gi­mas, pra­ne­šė nau­jie­nų agen­tū­ros AFP žur­na­lis­tai.

Liudininkai ir policininkai iš įvykio vietos sakė, kad šalia policijos pareigūnų susisprogdino kažkokia moteris. Į incidento vietą atvyko saugumo pareigūnai ir keli greitosios pagalbos automobiliai.