Tūkstančiai armėnų vėl išėjo į gatves
Ar­mė­ni­jos po­li­ti­nė kri­zė tre­čia­die­nį dar la­biau pa­gi­lė­jo, kai opo­zi­ci­ja ap­kal­ti­no vy­riau­sy­bę at­si­sa­kant de­rė­tis dėl val­džios per­da­vi­mo at­sis­ta­ty­di­nus ve­te­ra­nui ly­de­riui Ser­žui Sarg­sia­nui.

Vadovaujami liberaliojo opozicinio Išeities aljanso (YELQ) lyderio Nikolo Pašiniano, tūkstančiai demonstrantų žygiavo Jerevano centre. Žmonės skandavo: „Nikolą į premjerus!“ ir „Mes esame savo šalies šeimininkai!“

Demonstrantai perspėjo, kad gali įsiplieksti susirėmimų su saugumo pajėgomis, jeigu greitai nebus rastas šios krizės sprendinys. Jerevane demonstrantai užblokavo kelią, kuris jungia miesto centrą su tarptautiniu Zvartnoco oro uostu.

Prisidėti prie demonstracijų savo šalininkus paragino didžiausia opozicijos partija „Klestinti Armėnija“ ir virtinė kitų politinių jėgų. Taip pat į gatves išėjo nemažai universitetų studentų ir dėstytojų.

Anksčiau dvi kadencijas prezidento poste dirbęs S. Sargsianas atsistatydino iš vyriausybės vadovo pareigų pirmadienį, po 11 dienų trukusių masinių protestų. Demonstrantai S. Sargsianą kaltino įžūliai užgrobus valdžią.

N. Pašinianas trečiadienį planavo surengti derybas su laikinai vyriausybės vadovo pareigas einančiu Karenu Karapetianu, tačiau paskutinę minutę šios derybos buvo atšauktos.

Laikinasis premjeras siūlė surengti pirmalaikius parlamento rinkimus, kad žmonės galėtų patys nuspręsti, kas turi vadovauti šaliai, perėjusiai prie parlamentinės valdymo sistemos ir smarkiai sumažinusiai prezidento įgaliojimus.

N. Pašinianas kaltino respublikonus siekiant prastumti į premjero postą savo kandidatą ir perspėjo, kad opozicija tokiu atveju boikotuotų pirmalaikius parlamento rinkimus. Jo žodžiais, vyriausybės vadovas turi būti „liaudies kandidatas“, o ne S. Sargsiano valdančiosios Respublikonų partijos narys.

Armėnijos prezidentas Armenas Sargsianas (nėra S. Sargsiano giminaitis), paragino siekti kompromiso. „Nepaprastai svarbu pradėti dialogą“, – sakoma jo pareiškime.

Rusija, Armėnijoje turinti karinę bazę, paragino išsaugoti stabilumą, bet teigė nesikišianti.

Armėnijos pagrindinis priešininkas Azerbaidžanas savo ruožtu išreiškė viltį, kad naujoji Jerevano valdžia laikysis „konstruktyvaus požiūrio“ Kalnų Karabacho klausimu.

JAV valstybės departamentas skatino konflikto šalis užimti konstruktyvią poziciją ir užtikrinti taikų valdžios perdavimą, kuris vyktų vadovaujantis šalies Konstitucija.