Trumpas vis dar norėtų susitikti su Putinu
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas vis dar no­rė­tų su­si­tik­ti su Ru­si­jos ly­de­riu Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu, pir­ma­die­nį Bal­tų­jų rū­mų at­sto­vę Sa­rah San­ders ci­ta­vo agen­tū­ra „Bloom­berg“.

„Prezidentas vis dar norėtų surengti su juo derybas. Jis mano, kad geri santykiai su juo (V. Putinu) yra geriausias variantas visam pasauliui“, – teigė S. Sanders.

D. Trumpas yra ne kartą sakęs esantis pasiruošęs surengti derybas su Rusijos prezidentu bei pamėginti pagerinti Vašingtono ir Maskvos santykius.