Trumpas: tyrimas dėl Rusijos kišimosi JAV yra „katastrofa“
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad jo ša­lies vyk­do­mas ty­ri­mas dėl įta­ria­mo Mask­vos ki­ši­mo­si į 2016-ųjų pre­zi­den­to rin­ki­mus Jung­ti­nėms Vals­ti­joms yra ti­kra „ka­tas­tro­fa“.

„Mes surengėme puikią (rinkimų) kampaniją ir todėl aš tapau prezidentu“, – po Helsinkyje surengtų jųdviejų pirmųjų dvišalių derybų stovėdamas šalia V. Putino pareiškė D. Trumpas.

Jis kategoriškai paneigė, kad įtariami Rusijos kibernetiniai įsilaužimai ir propaganda padėjo jam nugalėti Hillary Clinton 2016 metų prezidento rinkimuose.

V. Putinas savo ruožtu pasiūlė galimybė JAV prokurorams pateikti prašymą apklausti kišimusi į rinkimus kaltinamus Rusijos piliečius.

„Jis gali atsiųsti mums prašymą apklausti asmenis, kuriuos jis įtaria“, – pareiškė Kremliaus vadovas, turėdamas omenyje tyrimą vykdantį JAV specialųjį prokurorą Robertą Muellerį.

V. Putinas taip pat pripažino norėjęs, kad 2016-ųjų rinkimus laimėtų D. Trumpas, nes jis žadėjo siekti pagerinti abiejų šalių santykius.

„Taip, norėjau, kad jis laimėtų, nes jis kalbėjo apie Rusijos ir Amerikos santykių normalizavimą“, – sakė Rusijos lyderis.

Praėjusią savaitę R. Muelleris apkaltino 12 Rusijos žvalgybos pareigūnų dėl įsilaužimo į D. Trumpo varžovės 2016 metų rinkimuose H. Clinton ir jos Demokratų partijos kompiuterių serverius, o tada nutekinus privačius elektroninius laiškus siekiant pakenkti jos kampanijai.

D. Trumpas įnirtingai neigia, kad jo kampanija buvo slapta susimokiusi su Rusija, ir smerkia šį specialų tyrimą kaip „raganų medžioklę“, kurią esą skatina jo priešai, norėdami pakirsti jo pergalės teisėtumą.