Trumpas sako parengęs raštiškus atsakymus į klausimus Rusijos tyrimui
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas penk­ta­die­nį par­eiš­kė, kad as­me­niš­kai raš­tu par­en­gė, bet dar ne­iš­siun­tė, at­sa­ky­mus į klau­si­mus, ku­riuos Bal­tie­siems rū­mams pa­tei­kė ga­li­mą su­si­mo­ky­mą su Ru­si­ją ti­rian­ti spe­cia­lio­jo pro­ku­ro­ro Ro­ber­to Muel­le­rio ko­man­da, bet dar kar­tą pa­va­di­no šį ty­ri­mą „ra­ga­nų me­džiok­le“.

Tokiu būdu D. Trumpas padėjo tašką spėlionėms, ar jis pateiks atsakymą specialiajam prokurorui, tiriančiam, ar prezidento 2016-ųjų rinkimų kampanijos štabas slapta bendradarbiavo su Maskva, taip pat, ar Baltųjų rūmų vadovas neteisėtai trukdė vykdyti tyrimą.

„Labai lengvai atsakiau į klausimus, – savo rezidencijoje korespondentams teigė D. Trumpas. – Dar jų nepateikiau. Ką tik juos pabaigiau. Kaip žinote, buvau truputį užsiėmęs.“

„Atsakiau į klausimus labai paprastai, – pridūrė jis. – Man nereikia, kad tai darytų teisininkai – jiems reikia tik peržiūrėti kai kuriuos atsakymus. Šie klausimai nebuvo labai sudėtingi.“

D. Trumpas taip pat vėl sukritikavo tyrimą, kurį ne kartą vadino nelegaliu ir grasino nutraukti, o šią savaitę pasmerkė kaip valstybės „gėdą“.

„Nereikėjo jokio Muellerio tyrimo, nes nebuvo padaryta nieko bloga. Nebuvo jokio susimokymo“, – patikino prezidentas.

„Raganų medžioklės, kaip aš tai vadinu, išvis neturėjo būti imtasi. Ji ir toliau vykdoma. Manau, kad dabar ji eina į pabaigą“, – pareiškė D. Trumpas.

R. Muellerio komanda šių metų pradžioje pateikė Baltiesiems rūmams ilgą sąrašą klausimų, susijusių tiek su įtariamu sąmokslu, tiek su galimu trukdymu vykdyti teisingumą.

Nuo to laiko, kaip pranešė žiniasklaida, abi šalys aštriai ginčijosi, ar prezidentui apskritai būtina į juos atsakyti, ir, jeigu taip, kokiu būdu. Buvo svarstoma net galimybė, kad prokurorai tiesiogiai apklaustų buvusį nekilnojamojo turto magnatą.

„Tiesiog pamišo“

Pastaraisiais mėnesiais buvo paskelbta ištisa virtinė kaltinamųjų aktų ir pasiekta susitarimų dėl kaltės pripažinimo su D. Trumpo aplinkos žmonėmis, tokiais kaip buvęs nacionalinio saugumo patarėjas Michaelas Flynnas ir buvęs rinkimų kampanijos pirmininkas Paulas Manafortas.

Dabar pastebimi ženklai, kad R. Muelleris siaurina savo dėmesio sritį, perduodamas bylas kitoms Teisingumo departamento įstaigoms, leisdamas kitiems teisininkams perimti jo iškeltas bylas ar prokurorams palikti jo komandą į jų vietą nepaskyrus kitų teisininkų.

Pavyzdžiui, prokurorams Manhatane rugpjūtį pavyko įtikinti buvusį D. Trumpo asmeninį advokatą ir reikalų tvarkytoją Michaelą Coheną padaryti kaltės pripažinimo pareiškimą byloje, kurią jiems perdavė R. Muelleris.

Visi trys minėti asmenys bendradarbiauja su pusantrų metų vykdomu tyrimu.

Pastarosiomis savaitėmis padaugėjo spėlionių, kad JAV prezidento sūnui Donaldui Trumpui jaunesniajam ir kampanijos konsultantui Rogeriui Stone‘ui irgi gresia kaltinimai.

Visgi R. Muelleris neatskleidžia, ar D. Trumpas laikomas liudininku, ar tyrimo taikiniu.

Ketvirtadienį prezidentas socialiniame tinkle „Twitter“ paleido ištisą virtinę žinučių, kuriose tvirtino, kad R. Muellerio tyrimas yra politiškai šališkas, o specialiojo prokuroro komandos nariai esą grasino liudininkams.

„Jie nerado jokio susimokymo ir tiesiog pamišo. Jie klykia ir šaukia ant žmonių, siaubingai grasina jiems, kad gautų tokius atsakymus, kokių jie nori“, – parašė D. Trumpas.

„Jie – mūsų tautos gėda, ir jiems nerūpi, kiek gyvenimų jie sugriauna“, – pridūrė prezidentas.