Trumpas reikalauja pritarti sienos statyboms
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas (Do­nal­das Tram­pas) ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo apie ti­kė­ti­ną ne­le­ga­lių im­ig­ran­tų areš­tą šiais me­tais ir par­agi­no De­mo­kra­tų par­ti­ją pri­tar­ti sie­nos pa­sie­ny­je su Mek­si­ka sta­ty­boms.

„Šiemet mums teks sulaikyti daugiau kaip milijoną žmonių, bandančių peržengti mūsų pietinę sieną. Pasienio kontrolė ir kitos struktūros puikiai dirba, (nors) sistema nefunkcionuoja. Kongrese tai gali būti išspręsta labai lengvai ir greitai, jei tik prisijungs demokratai“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė prezidentas.

D. Trumpas vasarį paskelbė nepaprastąją padėtį šalyje, kad krašto apsaugai ir kitoms sritims skiriamas finansavimas galėtų būti naudojamas sienos Meksikos pasienyje statybai.

Biudžete, kurį praėjusį mėnesį patvirtino abeji Kongreso rūmai, numatytas tik 1,375 mlrd. dolerių (1,2 mlrd. eurų) finansavimas pasienio tvorai ar sienai – gerokai mažiau nei D. Trumpo norimi 5,7 mlrd. dolerių (per 5 mlrd. eurų). Šis prezidento reikalavimas gruodį išprovokavo ilgiausią JAV istorijoje – 35 dienas trukusį – laikiną vyriausybės uždarymą.

Netrukus keliolika JAV valstijų ir nevyriausybinių organizacijų teisme apskundė prezidento sprendimą paskelbti nepaprastąją padėtį.