Toliau tiesiamas kelias į Xi Jinpingo vienvaldystę
Xi Jin­pin­gas, jau ir taip pats ga­lin­giau­sias Ki­ni­jos ly­de­ris per ke­lis de­šimt­me­čius, sek­ma­die­nį dar la­biau su­stip­ri­no sa­vo val­džią, kai įsta­ty­mų lei­dė­jai nu­bal­sa­vo už Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są, ku­ria at­si­sa­ko­ma pre­zi­den­to ka­den­ci­jos skai­čiaus ap­ri­bo­ji­mo. Toks įsta­ty­mų lei­dė­jų spren­di­mas at­vė­rė ke­lią Ki­ni­jos pre­zi­den­tui iš­si­lai­ky­ti šia­me pos­te iki sa­vo die­nų ga­lo.

Pasipriešinimas tokiam žingsniui buvo itin menkas. 2958 delegatai palaikė pasiūlymą atsisakyti apribojimų, vos du liaudies atstovai balsavo prieš, o dar trys susilaikė.

„Galiu dabar pranešti, jog Kinijos Liaudies Respublikos Konstitucijos pataisos buvo priimtos“, – pranešė posėdžio pirmininkas, sukėlęs 20 sekundžių trukmės ovacijas.

Kitos dvi tuo pačiu balsavimu priimtos Konstitucijos pataisos taip pat sutvirtino Kinijos lyderio viršenybę: į Konstituciją buvo įtraukta politinė filosofija, pavadinimu „Xi Jinpingo mintis“ bei sukurtos „priežiūros komisijos“, kurių užduotis – tirti partijos narius ir valstybės tarnautojus.

Kam keisti teisingą kelią?

Parlamento pirmininkas Zhangas Dejiangas parlamentarams pareiškė, jog laikas visomis išgalėmis palaikyti Xi Jinpingo viziją, ir vėl Kiniją paversti didinga šalimi.

„Didi nacionalinio atsinaujinimo svajonė skatina mus ir toliau stengtis. Didi era mus įkvepia judėti pirmyn. – teigė Zhangas Dejiangas. – Laikykime aukštai iškėlę socializmo su kiniškais ypatumais transparantą, įdėmiai studijuokime ir taikykime „Xi Jinpingo mintį“ bei įgyvendinkime kinišką svajonę.“

Hubėjaus provincijos atstovė Yuan Weixia teigė, besidžiaugianti tapusi tokio svarbaus Kinijai įvykio dalimi, ir neturėjusi jokių dvejonių balsuodama už Konstitucijos pataisas. „Xi Jinpingas mums parodė teisingą plėtros kryptį ir jei radome teisingą kelią, kam jį keisti“, – teigė ji Didžiojoje liaudies salėje, prieš įmesdama savo biuletenį į balsadėžę.

Xi Jinpingui, kuris laikomas įtakingiausiu Kinijos lyderiu nuo Mao Zedongo laikų, sekmadienio balsavimo rezultatai yra viena didžiausių pergalių jo mūšyje dėl visiškos šalies kontrolės.

Gali sunaikinti Kiniją

1982 metais įvesta taisykle, jog tas pats asmuo šalies prezidento pareigas tegali eiti dvi kadencijas iš eilės, buvo siekiama įtvirtinti kolektyvinį valdymą, reguliarų valdžios perdavimą ir išvengti Mao Zedongo laikais vyravusio asmenybės kulto. Dėl to ne visi kinai sprendimą atsisakyti šios taisyklės sutiko taip pat džiaugsmingai kaip ir Nacionalinio Liaudies Kongreso nariai.

„Tai gali sunaikinti Kiniją ir kinų tautą. Todėl negaliu tylėti. Turiu jiems parodyti, kad yra tam prieštaraujančių žmonių, ir turiu tai padaryti viešai“, – išplatintame atvirame laiške rašė Li Datongas, buvęs savaitraščio „Freezing Point“ redaktorius. Pasak žurnalisto, sekmadienio balsavimas jį supykdė, nes „per 2 tūktst. deputatų elgėsi kaip marionetės, vedančios mus atgal į Mao Zedongo erą“.

„Mao Zedongo laikais buvo didesnė opozicija nei dabar, – žurnalui „TIME“ teigė knygos „Kinijos direktorius: Xi Jinpingo iškilimas“ (CEO, China: The Rise of Xi Jinping) autorius, profesorius Kerry Brown. – Gana keista, nes pasipriešinimo tais laikais pasekmės buvo didžiulės, bet žmonės vis tiek tai darė. O dabar – beveik visiška tyla.“

Politikos komentatorius Cary Huangas prezidento Xi Jinpingo pastangas tapti Kinijos „de facto monarchu“ pavadino bene kontroversiškiausiu politiniu žingsniu per modernios Kinijos istoriją.

„Mao Zedongo laikais buvo didesnė opozicija nei dabar. Gana keista, nes pasipriešinimo tais laikais pasekmės buvo didžiulės, bet žmonės vis tiek tai darė. O dabar – beveik visiška tyla.“

„Istorija parodė, kad dauguma politinių lyderių, siekusių visą gyvenimą išsilaikyti valdžioje, nesugebėjo įgyvendinti savo vizijos, – Honkonge leidžiamame laikraštyje „South China Morning Post“ rašė C. Huangas. – Kai kurie jų buvo nuversti, kiti nužudyti savo politinių priešų.“ Pasak komentatoriaus, „tarp politinių varžovų atgaivintas priešiškumas bei politinio nepritarimo slopinimas kelia riziką, kad Kinija pakartos Mao Zedongo eros tragedijas“.

Turi politinių priešų

Elizabeth Economy, greitai pasirodysiančios knygos apie Xi Jinpingą „Trečioji revoliucija“ (Third Revolution) autorė, „The Guardian“ teigė, kad šalies prezidento siekis užgrobti „visas galios sritis“ atspindėjo įsitikinimą, kad tik jis gali Kiniją sugrąžinti ir pasaulio arenos centrą.

„Didžiausia grėsmė jam ta, kad jis pats save paverčia žaibolaidžiu. Tad jei Kinijos ekonomikos augimas reikšmingai sulėtės ar įvyks kokia didžiulė tragedija ar problema, tuomet jis iš esmės prisiima atsakomybę už viską, kas vyksta šalyje“, – teigė E. Economy.

Pasak jos, dėl negailestingos antikorupcinės kampanijos ir valymų Xi Jinpingas sukūrė „keletą gana reikšmingų nepasitenkinimo grupių tarp labai galingų žaidėjų“.

Kalifornijos universiteto San Diege profesorė Susan L. Shirk neseniai išspaudintame straipsnyje teigė, kad nuo atėjimo į valdžią 2012 metais Xi Jinpingas, pasinaudodamas antikorupicine kampanija, atsikratė daugybe sunkiasvorių priešininkų, tarp kurių – per 100 generolų ir admirolų bei 6 aukštos partinės figūros, kurios buvo apkaltinos planuojant perversmą.

„Jei jis parodys kokią nors silpnybę, manau, kad jo priešai susiburs ir griebs jį už gerklės. Tai šiuo metu didžiausias jam kylantis pavojus“, – teigė E. Economy.

Nepasitenkinimas Vakarų spauda

Pirmadienį Kinijos valstybinė žiniasklaida reiškė nepasitenkinimą, kaip balsavimas dėl Konstitucijos pataisų buvo atspindėtas Vakarų spaudoje. „Kai kuriems Vakaruose jau tapo įpročiu kritikuoti Kinijos politinę sistemą. Į visus su Kiniją susijusius klausimus jie žiūri pro nešvarius akinius“, – buvo rašoma anglų kalba leidžiamo laikraščio „China Daily“ vedamajame. Šio laikraščio požiūriu, prezidento kadencijos skaičiaus apribojimo panaikinimas, priešingai nei rašo Vakarų spauda, nereiškia, kad Xi Jinpingas ar kitas lyderis gauna teisę valdyti iki dienų galo, o tiesiog sustiprina Partijos lyderystę.

Panašų nepasitenkinimą reiškė ir Komunistų partijos valdomas „The Global Times“, kuriame Vakarų kritikai buvo prilyginti visažiniais komentatoriais, kurie neprašyti dalija Kinijai dalija patarimus.

„Mes vis labiau įsitikinam, kad Kinijos sėkmės raktas – stiprios partinės lyderystės išlaikymas ir tvirtas sekimas centro komitetu su Xi Jinpingu priešaky“, – buvo rašoma laikraščio vedamajame.