Tiriant korupciją ginklų kompanijoje sulaikyti šeši buvę Lenkijos pareigūnai
Len­ki­jos ko­vos su ko­rup­ci­ja biu­ras pir­ma­die­nį pa­skel­bė, jog vyk­dy­da­mas ty­ri­mą dėl vals­ty­bi­nės gink­lų kom­pa­ni­jos su­lai­kė še­šis įta­ria­muo­sius, tarp jų – vie­ną bu­vu­sį par­la­men­ta­rą ir bu­vu­sių Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jų.

Tarp sulaikytųjų yra buvęs ministerijos atstovas Bartlomiejus Misiewiczius, kuris buvo artimas Antoniui Macierewicziui, nuo 2015 metų iki 2018-ųjų pradžios ėjusiam gynybos ministro pareigas konservatorių partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) vyriausybėje.

Su korupcija kovojančios institucijos CBA pirmadienio pareiškime sakoma, jog ji įtaria blogą „reikšmingos vertės“ turto tvarkymą, kuris galėjo finansiškai pakenkti didžiausiai šalies gynybos firmai „Polska Grupa Zbrojeniowa“.

Tarp biuro tiriamų nusikaltimų yra dokumentų klastojimas.