Theresos May planas dėl Airijos ir prekybos – netinka ES
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos „Bre­xit“ de­ry­bų po­zi­ci­ja dėl Ai­ri­jos sie­nos ir bū­si­mų pre­ky­bos ry­šių su Eu­ro­pos Są­jun­ga Briu­se­liui ne­bus pri­im­ti­na, tre­čia­die­nį par­eiš­kė Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Do­nal­das Tus­kas.

Prieš ES viršūnių susitikimą Zalcburge D. Tuskas pasveikino kai kurias britų premjerės Theresos May idėjas, tačiau perspėjo, kad „dėl kitų problemų, tokių kaip Airijos klausimas ar ekonominio bendradarbiavimo gairės, JK pasiūlymai turės būti perdaryti“.