Theresos May ir ES lyderių akistata
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos vy­riau­sy­bės va­do­vės The­re­sos May tre­čia­die­nį lau­kia ne­leng­va akis­ta­ta su griež­tai nu­si­tei­ku­siais Eu­ro­pos Są­jun­gos ly­de­riais, de­ry­boms dėl sklan­daus ša­lies pa­si­trau­ki­mo iš Bend­ri­jos są­ly­gų pa­te­kus į rim­tą ak­la­vie­tę.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas yra sakęs, kad šis viršūnių susitikimas Briuselyje bus „tiesos akimirka“ Britanijos pasitraukimo iš bloko procese. Tačiau panašu, jog tiesa yra ta, kad abi pusės tiesiog negali susitarti.

„Rytoj ketinu paklausti ministrės pirmininkės Th. May, ar ji turi konkrečių pasiūlymų, kaip įveikti aklavietę“, – antradienį sakė D. Tuskas.

Tačiau Th. May, jaučianti didžiulį oponentų savo partijoje ir netgi jos pačios kabinete spaudimą, tokių pasiūlymų neturi.

„Ministrė pirmininkė vakar išdėstė savo poziciją ir požiūrį, kokiame taške šiuo metu yra derybos“, – sakė Dauning Strito atstovas spaudai.

Netgi trečiadienio susitikimo planas išryškina Britanijos izoliaciją. Numatyta, kad Th. May pateiks trumpą informaciją 27 savo kolegoms, o tada jie, jau nedalyvaujant britų premjerei, prie vakarienės stalo aptars „Brexit“ reikalaus.

D. Tuskas leido aiškiai suprasti, kad jei Th. May ir ES vyriausiasis derybininkas „Brexit“ klausimais Michelis Barnier neparodys, jog padaryta konkrečios pažangos rengiant susitarimo projektą, jis lapkričio mėnesį nešauks viršūnių susitikimo jam pasirašyti.

Tokiu atveju viskas gali būti atidėta iki gruodžio, nors anksčiau tokia galimybė laikyta tabu, arba ES gali susitikti lapkritį aptarti pasirengimo Britanijos išstojimui nesudarius jokio susitarimo.

Anksčiau abi pusės ne kartą yra pareiškusios, kad ateinančių metų kovo 29 dieną numatytas Britanijos pasitraukimas iš ES nesudarius susitarimo ar neparengus gairių dėl tolimesnių santykių būtų ekonominė ir diplomatinė katastrofa.

Tačiau po to, kai Britanija atsisakė pritarti siūlymui po išstojimo neapibrėžtą laiką toliau laikytis ES muitinės taisyklių, kad būtų galima išlaikyti atvirą sausumos sieną tarp Šiaurės Airijos ir Bendrijos narės Airijos, esama vis daugiau abejonių, kad kompromisas įmanomas.

Nėra priežasčių optimizmui

„Manau, esame visiškai šalia „Brexit“ be susitarimo“, – įspėjo Lenkijos Europos reikalų ministras Konradas Szymanskis po derybų Liuksemburge su kolegomis iš kitų ES šalių, surengtų prieš bloko lyderių susitikimą Briuselyje.

Sugrįžęs į Briuselį D. Tuskas griežtai pareiškė: „Reikia kūrybingumo mūsų vertybėms, mūsų bendrajai rinkai apsaugoti. Dėl to mums reikia naujo mąstymo būdo.“

Visgi D. Tuskas pripažino „neturįs priežasčių optimizmui“ po antradienį M. Barnier pristatytos ataskaitos ir Th. May kreipimosi į parlamentą pirmadienį.

Londonui ir Briuseliui niekaip nesiseka susitarti, kaip po „Brexit“ išlaikyti atvirą sieną tarp Airijos ir Šiaurės Airijos. Tačiau Th. May taip pat tenka kovoti su britų įstatymų leidėjais, kurių pritarimas bus būtinas bet kokiam galutiniam „skyrybų“ susitarimui.

Antradienį tris valandas trukusiame vyriausybės pasitarime, kuriame dalyvavo ir rimtų abejonių dėl premjerės strategijos turintys ministrai, Th. May sakė, kad susitarimas įmanomas, jei visas kabinetas surems pečius ir laikysis bendros pozicijos.

„Esu tikra, kad galime tai pasiekti, jei mes, kaip vyriausybė, tvirtai stovėsime petys į petį“, – sakė ji.

Savo ruožtu M. Barnier, atvykęs į Liuksemburgą pateikti ministrams naujausios informacijos, sakė: „Dar nepasiekėme tikslo.“

„Mums reikia daugiau laiko visapusiškam susitarimui pasiekti, – kalbėjo jis. – Per likusį laiką elgsimės ramiai, apgalvotai, kad ateinančiomis savaitėmis pasiektume tą visapusišką susitarimą.“

Planai dėl „Brexit“ be susitarimo

Pirmadienį Bendruomenių Rūmuose kreipdamasi į įstatymų leidėjus, Th. May sakė, kad susitarimas „pasiekiamas“, tačiau toliau laikėsi savo pozicijos sienos tarp Airijos ir Šiaurės Airijos klausimu.

Anonimiškai kalbėjęs ES aukšto rango pareigūnas sakė, kad ši britų premjerės kalba aiškiai parodė M. Barnier, koks sunkus mūšis jo laukia.

Sienos klausimu Th. May siūlė, kad kol bus pasiektas platesnis prekybinis susitarimas, turintis pašalinti poreikį vykdyti tikrinimus pasienyje, Britanija galėtų toliau laikytis ES muitinės taisyklių.

Tačiau daugelis euroskeptiškų pažiūrų premjerės Konservatorių partijos įstatymų leidėjų, įskaitant kai kuriuos ministrus, reikalauja, kad kad būtų apibrėžtas konkretus terminas, kiek laiko Britanija turėtų laikytis ES muitų taisyklių. Briuselis tai kategoriškai atmeta.

Th. May sakė, jog ES reikalauja, kad tuo atveju, jei Londono pasiūlymas nebūtų įgyvendintas, tik Šiaurės Airija liktų ES muitų sąjungoje ir bendrojoje rinkoje.

Anot premjerės, tai sukeltų grėsmę Jungtinės Karalystės vientisumui. Tokiam scenarijui kategoriškai nepritaria nedidelė Šiaurės Airijos Demokratinė junionistų partija (DUP), nuo kurios paramos parlamente yra priklausoma Th. May konservatorių vyriausybė.

Airijos premjeras Leo Varadkaras sakė, jog „Brexit“ be susitarimo scenarijus „mažai tikėtinas“, tačiau pridūrė, kad jo vyriausybė jau aptarė pasirengimą tokiam atvejui, įskaitant muitinės pareigūnų įdarbinimą jūrų uostuose.