Theresa May: tikėtina, kad šnipą apnuodijo pati Rusija
Pra­ne­ši­me Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mi­nis­trė pir­mi­nin­kė The­re­sa May tei­gė, kad aki­vaiz­du, jog šni­pas bu­vo ap­nuo­dy­tas aukš­to ly­gio ne­rvus par­aly­žuo­jan­čia me­džia­ga, to­kia, ko­kia ga­mi­na­ma Ru­si­jo­je, ra­šo „The In­de­pen­dent“.

Theresa May teigė, kad labai tikėtina, kad Rusija yra atsakinga už Sergejaus Skirpalio ir jo dukros apnuodyjimą Salisburyje.

Tai ministrė pirmininkė pranešė prieš valandą.

Kremlius neigė bet kokius Rusijos vyriausybės ryšius su incidentu, tačiau Theresa May pranešė,kad Rusija jau yra gaminusi tokią medžiagą, tad „būtų pajėgi tai padaryti dar kartą“.

Theresa May pirmadienį pareiškė, kad Rusija iki antradienio pabaigos turi paaiškinti situaciją dėl buvusio rusų agento apnuodijimo nervus paralyžiuojančia medžiaga viename Anglijos miestų.

Ji sakė, kad jei bus įrodyta, kad Maskva atsakinga už Sergejaus Skripalio ir jo dukters Julijos apnuodijimą, Britanija laikys tai „neteisėtu jėgos panaudojimu“.