Theresa May susilaiko nuo tolesnių veiksmų prieš Rusiją
Kol kas bri­tų prem­je­rė Th. May ne­sii­ma ki­tų at­sa­ko­mų­jų žings­nių Mask­vos at­žvil­giu už šį mė­ne­sį įvyk­dy­tą ne­rvus par­aly­žiuo­jan­čių du­jų at­aką Sols­be­ry­je. Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos vy­riau­sy­bė da­bar nu­si­tai­kė į at­ski­rus as­me­nis, su­si­ju­sius su Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu ir gy­ve­nan­čius ar­ba lai­kan­čius tur­tą Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je. Tarp nau­jų prie­mo­nių – pri­va­čių skry­džių pa­ti­kra.

„The Financial Times“ rašo, kad premjerė nusprendė neeskaluoti diplomatinio mūšio akis už akį su Maskva. Iš Londono jau išsiųsti 23 Rusijos pareigūnai, kurie apibūdinami kaip „žvalgybos agentai“. Antradienį jie su šeimomis paliko šalį. O Th. May ėmėsi platesnio ir ilgalaikio veikimo būdo – stiprinti sankcijas V. Putino režimo šalininkams Londone ir bendradarbiauti su Vakarų sąjungininkais spaudžiant Maskvą. „Aktyviai svarstomos kitos priemonės, esame pasirengę bet kada pradėti jas taikyti“, – sakė premjerės atstovas.

Th. May viltis galvanizuoti Vakarų paramą prieš Kremlių kiek prigesino prezidento Donaldo Trumpo skambutis V. Putinui, sveikinimai perrinkimo proga ir pokalbis apie galimą susitikimą. Solsberio atakos JAV prezidentas neminėjo.

Th. May tikisi, kad Europa pademonstruos vienybę per viršūnių susitikimą šiandien Briuselyje, nors nespiria partnerių skelbti Rusijai naujas sankcijas. ES šalys tuo klausimu susiskaldžiusios. Maskva turi draugių Europos Sąjungoje, tokių kaip Vengrija, Italija, Austrija, Čekija, kurios nepritaria sankcijoms ir siekia jas panaikinti. Britus ypač suerzino Europos Komisijos pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio sveikinimo laiškas V. Putinui. Jame EK vadovas linki Rusijos prezidentui „sėkmės einant labai atsakingas pareigas“ ir žada Maskvai būti „partneriu“ palaikant „saugumą mūsų žemyne“.

Torių partijoje Solsberiui atstovaujanti Ashley Fox apibūdino J.-C. Junckerio laišką kaip „vimdantį“. Europos Parlamento „Brexito“ derybininkas Guy Verhofstadtas pabrėžė, kad „dabar ne metas sveikinimams“. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai pirmadienį pareiškė paramą Didžiajai Britanijai, bet apie papildomas sankcijas nekalbėjo. Britų vyriausybė informavo, kokių priemonių ėmėsi išardant Rusijos šnipinėjimo tinklą ir griežtinant sankcijas V. Putinui artimų asmenų, kaltinamų korupcija ir žmogaus teisių pažeidimais, turtui Didžiojoje Britanijoje. Oro uostuose, kuriais naudojasi Rusijos oligarchai, įvedama žmonių ir jų daiktų patikra. Taip tikimasi užkirsti kelią įvežti į Jungtinę Karalystę įtartinų medžiagų ar dideles sumas neteisėtai gautų pinigų.

Londone gyvenantis buvęs oligarchas Michailas Chodorkovskis, V. Putino įkištas į Rusijos kalėjimą ir jame praleidęs 10 metų, pareiškė, kad Didžiosios Britanijos taikinys turėtų būti „nusikaltėlių gauja“, kurią sudaro V. Putinui artimi pareigūnai ir verslininkai. Anot jo, atsakomybę už tokius nusikaltimus kaip Sergejaus Skripalio ir jo dukters apnuodijimas reikėtų taikyti ne Rusijos žmonėms, o valdančiajai „gaujai“ ir jos kontroliuojamoms saugumo tarnyboms. M. Chodorkovskis siūlė pirmiausia pripažinti, jog susiduriama su organizuota nusikaltėlių grupuote, tad ir metodai turi būti nukreipti kaip prieš nusikaltėlius. Jis ragino pradėti baudžiamuosius tyrimus tos grupės asmenų atžvilgiu, o tada pateikti kriminalinius kaltinimus arba imtis sankcijų.

Tuo metu Jungtinės Karalystės leiboristų lyderis Jeremy Corbynas pareikalavo „absoliučiai tiksliai atsakyti, iš kur į šalį atkeliavo nervus paralyžiuojanti medžiaga“. Jis teigė, jog viskas rodo greičiausiai į Rusiją, tačiau reikia konkretaus atsakymo, todėl paprašė duoti rusams vieną Solsberyje surinktos medžiagos mėginį, kad šie pateiktų vienokį ar kitokį, bet aiškų atsakymą.

Iš tiesų Kremlius jau pateikė tą atsakymą, ir jis buvo žinomas iš anksto – ne, Rusija su Solsberio ataka neturi nieko bendra.