Theresa May: suderėjau gerą sutartį Jungtinei Karalystei
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­rė The­re­sa May ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, kad da­bar nuo ša­lies įsta­ty­mų lei­dė­jų va­lios pri­klau­so, ar Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė at­ei­nan­tį ko­vą iš­stos iš Eu­ro­pos Są­jun­gos be jo­kios su­tar­ties, nors to­kio sce­na­ri­jaus po­vei­kis ga­li bū­ti pra­gaiš­tin­gas.

Per susitikimą su vienu parlamento komitetu Th. May buvo keliskart paklausta, ar asmeniškai leistų šaliai išstoti iš ES be „Brexit“ sutarties, didėjant tikimybei, kad įstatymų leidėjai atmes vyriausybės sudarytą dabartinį susitarimą su Briuseliu

„Pažįstu jus jau 20 metų ir tiesiog netikiu, kad tuo atveju, jeigu jūsų sutartis žlugs, būsite toks žmogus, kuris susimąstytų (apie galimybę) vesti šią šalį į padėtį be sutarties. Ar aš klystu?“ – klausė opozicinės Leiboristų partijos narė Yvette Cooper.

Th. May atsakė: „Tai turės nuspręsti parlamentas... Iš tikrųjų tikiu, kad suderėjau gerą sutartį Jungtinei Karalystei.“

Premjerė taip pat atmetė galimybę surengti antrąjį „Brexit“ referendumą arba atidėti Britanijos išstojimą, jeigu per gruodžio 11 dieną vyksiantį balsavimą sutartis būtų atmesta.

„Tiesiog atsidurtume didesnio netikrumo ir susiskaldymo laikotarpyje, – sakė Th. May. – Absoliučiai būtina, kad išpildytume žmonių atiduotą balsą.“

Ministrė pirmininkė taip pat ne kartą buvo paklausta, ar turi kokį nors atsarginį planą.

„Manau, parlamento nariams svarbu sutelkti dėmesį į šio balsavimo pobūdį. Tai yra svarbus mūsų istorijos momentas“, – pabrėžė ji.

Tačiau Th. May pridūrė, kad tuo atveju, jeigu sutartis būtų atmesta, „kai kuriems žmonėms reikės imtis tam tikrų praktinių žingsnių, atsižvelgiant į (padėtį) be sutarties“.

Vyriausybė trečiadienį paskelbė potencialaus „Brexit“ poveikio ekonomikai įvertinimą, rodantį, kad iš ES išstojusios Britanijos padėtis bet kokiu atveju bus blogesnė.

Anglijos bankas taip pat perspėjo, kad pasitraukimas be sutarties sukeltų finansų krizę.

„Nėra pasirinkimo būti ES nariais, todėl turime žiūrėti, kaip būtų geriausia išstojus iš ES, nes žmonės nubalsavo pasitraukti iš ES“, – sakė Th. May.