Theresa May pažadėjo atsistatydinti prieš 2022 metų rinkimus
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­rė The­re­sa May tre­čia­die­nį sa­kė sa­vo par­ti­jos įsta­ty­mų lei­dė­jams, nu­ta­ru­siems su­reng­ti bal­sa­vi­mą dėl pa­si­ti­kė­ji­mo vy­riau­sy­bės va­do­ve, kad ke­ti­na at­sis­ta­ty­din­ti dar prieš 2022 me­tų vi­suo­ti­nius rin­ki­mus, sa­kė Kon­ser­va­to­rių par­ti­jos par­la­men­ta­rai.

„Ji sakė neketinanti vadovauti per 2022 metų rinkimus“, – žurnalistams sakė parlamento narys Alecas Shelbrooke'as po susitikimo už uždarų durų, įvykusio prieš prasidedant balsavimui dėl pasitikėjimo Konservatorių partijos lydere Th. May.

Planuojama, kad šio balsavimo rezultatai paaiškės apie 21 val. vietos (23 val. Lietuvos) laiku.

Žinią, kad Th. May pažadėjo nekandidatuoti per 2022 metų rinkimus, patvirtino darbo ir pensijų ministrė Amber Rudd ir parlamento narys Robertas Bucklandas.

„Ji sakė: „Širdyje norėčiau vesti partiją į kitus rinkimus“. Tačiau tai tebuvo įžanginė frazė į jos užuominą, kad ji susitaikytų su faktu, jog to nebus, jog to ji neketina daryti“, – sakė R. Bucklandas.

Anksčiau buvo abejonių, ar Th. May tikrai negalėtų vesti savo partijos į pirmalaikius rinkimus, jeigu jos vyriausybė žlugtų iki įprastų visuotinių rinkimų 2022 metais.

Tačiau parlamento narys Nickas Bolesas nurodė, kad vyriausybės vadovė „visiškai aiškiai“ pasakė, kad to nebus.

„Dabar ji nusipelnė visų konservatorių parlamentarų palaikymo, kad galėtų tęsti savo darbą ir įgyvendinti „Brexit“ kompromisą, galintį laimėti daugumą Bendruomenių Rūmuose“, – sakoma N. Boleso „Twitter“ žinutėje.

Vis dėlto griežto „Brexit“ šalininkų stovyklos Konservatorių partijoje lyderis Jacobas Reesas-Moggas sakė nesąs įtikintas premjerės pažado ir pridūrė, kad „ketinimai“ yra vienas iš pavojingų politikų žodžių, kuriais niekada negalima kliautis“.