Theresa May ieškos kompromiso
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mi­nis­trė pir­mi­nin­kė The­re­sa May šau­kia sa­vo su­sis­kal­džiu­sio mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­rius į po­sė­dį, ku­ria­me bus sie­kia­ma su­si­tar­ti dėl bend­ros po­zi­ci­jos „Bre­xit“ klau­si­mu.

T. May „vidinis kabinetas“ ketvirtadienio popietę ir vakarą turėtų rinktis į uždarąjį posėdį premjerės oficialioje užmiesčio rezidencijoje Čekerse.

Konservatorių vyriausybė yra pasidalinusi į „kieto“ ir „švelnaus“ „Brexit“ šalininkus. Pirmoji stovykla pasisako už griežtą atsiskyrimą nuo Europos Sąjungos, kad Londonas galėtų imtis naujų prekybos sutarčių visame pasaulyje, o antroji siekia išsaugoti glaudesnius santykius su Bendrija ir sušvelninti būsimo atsiskyrimo smūgį šalies ekonomikai.

Pirmajai grupei priklauso užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas ir tarptautinės prekybos sekretorius Liamas Foxas. Jų oponentai – iždo sekretorius Philipas Hammondas ir vidaus reikalų sekretorė Amber Rudd.

Didžioji Britanija kitą mėnesį turėtų pradėti derybas dėl būsimų prekybos santykių su ES po to, kai 2019 metų kovo 29 dieną išstos iš Bendrijos.