Theresa May atlaikė balsavimą dėl nepasitikėjimo
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mi­nis­trė pir­mi­nin­kė The­re­sa May tre­čia­die­nį 306 bal­sais prieš 325 at­lai­kė bal­sa­vi­mą dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo, ini­ci­juo­tą iš­va­ka­rė­se par­la­men­to na­riams triuš­ki­na­ma bal­sų pers­va­ra at­me­tus jos su­de­rė­tą su­si­ta­ri­mą dėl iš­sto­ji­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, pra­ne­šė bri­tų trans­liuo­to­jas BBC.

Balsavimas buvo surengtas opozicinės Leiboristų partijos lyderio Jeremy Corbyno iniciatyva.

Trečiadienio balsavimą dėl nepasitikėjimo Th. May vyriausybei laimėjus 19 balsų persvara pavyks išvengti pirmalaikių rinkimų.

„Šie rūmai pasitiki šia vyriausybe“, – iškart po balsavimo Bendruomenių Rūmuose pareiškė premjerė.

Esu pasirengusi dirbti su visais šių rūmų nariais, kad įvykdytume „Brexit“ ir užtikrintume, jog šie rūmai išlaikytų Britanijos žmonių pasitikėjimą“, – pridūrė ji.

Ji taip pat sakė ketinanti „tęsti darbą, kad įgyvendintų oficialų pažadą, duotą šios šalies žmonėms, remiantis referendumo rezultatais, ir palikti Europos Sąjungą“.

Manau, kad šią pareigą dalijasi visi šių rūmų nariai, – tęsė premjerė. – Ir esame įsipareigoję surasti kelią pirmyn, kuris užsitikrintų Bendruomenių Rūmų palaikymą.“

Iškart po balsavimo premjerė pakvietė opozicijos lyderius į derybas dėl „Brexit“.

„Norėčiau pakviesti parlamentinių partijų lyderius susitikti su manimi asmeniškai ir norėčiau pradėti šiuos susitikimus šįvakar“, – parlamente paskelbė Th. May.

„Vyriausybė į šiuos susitikimus eina konstruktyviai nusiteikusi, ir raginu kitus elgtis taip pat“, – sakė Th. May.

„Tačiau privalome rasti sprendimų, dėl kurių galima būtų derėtis ir kurie turėtų pakankamą palaikymą Bendruomenių Rūmuose“, – pridūrė ji.