Th. May ir D.Trumpas aptarė naujausią tyrimo dėl Skripalių apnuodijimo informaciją
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mi­nis­trė pir­mi­nin­kė The­re­sa May su JAV pre­zi­den­tu Do­nal­du Trum­pu ap­ta­rė nau­jau­sią in­for­ma­ci­ją, su­si­ju­sią su ty­ri­mu dėl bu­vu­sio Ru­si­jos šni­po Ser­ge­jaus Skri­pa­lio ir jo duk­ters Ju­li­jos ap­nuo­di­ji­mo Sols­be­rio mies­te, tre­čia­die­nį pra­ne­šė bri­tų prem­je­rės at­sto­vas.

Pasak jo, premjerė antradienio vakarą kalbėjosi su D. Trumpu ir ruošiasi pasikalbėti su kitais pasaulio lyderiais.

Britų premjerės atstovas taip pat pridūrė, kad Didžioji Britanija drauge su sąjungininkais dės dar daugiau pastangų, kad sutrukdytų Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU darbui.

„GRU veiksmai kelia grėsmę visiems mūsų sąjungininkams, todėl dalijamės turima informacija. Dabar dar labiau padidinsime savo bendras pastangas, kad sutrukdytume šio žvalgybos tinklo darbą“, – sakė atstovas, kurį cituoja televizijos kanalas „Sky News“.

Anksčiau trečiadienį Britanijos prokuratūra paskelbė, kad Rusijos piliečiams Aleksandrui Petrovui ir Ruslanui Boširovui – šiems nedalyvaujant – buvo paskelbti kaltinimai dėl sąmokslo nužudyti, pasikėsinimo nužudyti ir kovinės nervus paralyžiuojančios medžiagos „Novičiok“ panaudojimo.

Tačiau britų tyrėjai mano, kad kaltinamieji naudojosi slapyvardžiais.

Kalbėdama parlamente Th.May pareiškė, jog tyrimas parodė, kad šie už S.Skripalio ir jo dukters apnuodijimą atsakingi asmenys yra Rusijos „karinės žvalgybos tarnybos“ nariai, veikę pagal savo valstybės įsakymus.

Buvęs GRU pulkininkas S.Skripalis ir jo duktė Julija buvo rasti be sąmonės ant suoliuko šalia vieno prekybos centro Anglijos pietiniame Solsberio mieste kovo 4 dieną. Nustatyta, kad jie buvo apnuodyti kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“, Šaltojo karo metais sukurta Sovietų Sąjungoje.

Britų pareigūnai dėl Skripalių apnuodijimo kaltina Rusijos vyriausybę, tačiau Maskva šiuos kaltinimus įnirtingai neigia.