Talino meras nepasitikėjimo testą praėjo
Cen­tris­tas Taa­vi Aa­sas lie­ka Ta­li­no me­ro pos­te, an­tra­die­nį prieš jį or­ga­ni­zuo­tas bal­sa­vi­mas dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo žlu­go.

Už nepasitikėjimo pareiškimą T. Aasui balsavo 38 miesto tarybos nariai, „prieš“ nebalsavo niekas. Balsavime nedalyvavo centristų frakcija, įskaitant jos deputatą Edgarą Savisaarą.

Balsavimą dėl nepasitikėjimo inicijavo 37 deputatai iš Reformų partijos, Socialdemokratų partijos, Estijos konservatyviosios liaudies partijos ir „Isamaa“ ir „Res Publica“ sąjungos, kaltinantys T. Aasą ignoruojant korupcijos problemas ir nesugebant valdyti miesto.

Kad nepasitikėjimas būtų pareikštas, reikėjo ne mažiau kaip 40 balsų, bet balsavimo organizatoriai miesto taryboje turi tik 38 mandatus.