Talibanas neigia vedantis slaptas derybas su Afganistano vyriausybe
Ta­li­ba­nas par­eiš­kė „ka­te­go­riš­kai at­me­tan­tis“ šią sa­vai­tę ame­ri­kie­čių ge­ne­ro­lo Joh­no Ni­chol­so­no  pa­skelb­tą par­eiš­ki­mą, esą ju­dė­ji­mo at­sto­vai slap­ta pa­lai­ko kon­tak­tus su Af­ga­nis­ta­no vy­riau­sy­be ir ve­da dia­lo­gą dėl pa­liau­bų.

Talibano atstovas spaudai Zabihullah Mujahidas penktadienį žiniasklaidai išplatintame pareiškime nurodė, kad šis koalicinėms pajėgoms Afganistane vadovaujančio generolo J. Nicholsono pareiškimas yra „visiškai nepagrįstas“.

Trečiadienį vaizdo ryšiu bendraudamas su Pentagone susirinkusiais žurnalistais generolas sakė, kad Talibano aukšto rango atstovai slapta derasi su Afganistano pareigūnais dėl galimų paliaubų.

„Kuluaruose vyksta intensyvi diplomatinė veikla, palaikomas dialogas įvairiais lygiais“, – sakė J. Nicholsonas.

Jis neįvardijo derybose dalyvaujančių asmenų, bet patvirtino, kad tarp jų yra vidutinio ir aukšto rango talibų.

„Amerikos generolas Johnas Nicholsonas skelbia tokius išgalvotus dalykus, kad nukreiptų dėmesį nuo savo nesėkmių, ir verčia žiniasklaidą Vašingtone užsiimti melagingais pareiškimais, užuot nušvietus žlugusią Donaldo Trumpo strategiją dėl Afganistano“, – nurodė Z. Mujahidas.